Τρίτη, Ιανουάριος 16, 2018 - 12:28            

Στοιχεία Επικοικωνίας

Dr. Dr. Φώτης Β. Εξάρχου

D.D.S., Dipl. Funct. Dent., Dipl. Orth., M.S.D., Ph.D., Ph.D.
Ειδικός Ορθοδοντικός

28ης Οκτωβρίου 49
45333 Ιωάννινα
Τηλ.:26510 32190
Fax: 26510 32484
e-Mail: info@exarchou.gr
fexarchou@gmail.com
www.exarchou.gr
www.lingualorthodontics.gr

Dr. Dr. Fotios V. Exarchou

D.D.S., Dipl. Funct. Dent., Dipl. Orth., M.S.D., Ph.D., Ph.D.

28th Octobriou 49
45333 Ioannina
Greece
Tel.:+30 26510 32190
Fax:+30 26510 32484
e-Mail: info@exarchou.gr
fexarchou@gmail.com
www.exarchou.gr
www.lingualorthodontics.gr

Γλωσσική Ορθοδοντική

Γιατί γλωσσική ορθοδοντική;

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός ενηλίκων αναζητά πλέον ορθοδοντική θεραπεία. Οι περισσότεροι ενήλικες προτιμούν ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με «αόρατες» ή σχεδόν «αόρατες» μεθόδους, διότι επιθυμούν να προσεγγίσουν τους στόχους της θεραπείας δίχως αισθητική επιβάρυνση. Ακόμη και μεταξύ των εφήβων υπάρχει όλο και αυξανόμενη ανάγκη για ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών, χωρίς ορατές μεθόδους.
Ο ορθοδοντικός σίγουρα πρέπει να επιδιώκει, όπου αυτό είναι εφικτό, τη χρήση συσκευών και μηχανισμών που αποδίδουν τόσο στον τομέα της αισθητικής κατά τη διάρκεια της θεραπείας , όσο και στον τομέα του τελικού αποτελέσματος της παρέμβασης. Ένας ακίνητος ορθοδοντικός μηχανισμός που βρίσκεται στη γλωσσική (μη εμφανή) επιφάνεια των δοντιών καλύπτει και τις δυο προαναφερθείσες ανάγκες.

Πλεονεκτήματα της ακίνητης γλωσσικής συσκευής::

  • Απεριόριστη αισθητική. Τα γλωσσικά αγκύλια είναι απολύτως αόρατα κατά τη διάρκεια των διαφόρων κινήσεων του στόματος και των χειλιών (ομιλία, γέλωτας κτλ.), και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία περίπτωση αισθητικής «υποβάθμισης» της συγκεκριμένης περιοχής του πρόσωπου. Ακόμη και εάν τα ευρέως χρησιμοποιούμενα χειλικά brackets είναι κατασκευασμένα από κεραμικό υλικό, παραμένουν ευδιάκριτα (ορατά) στο στόμα του ασθενή. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί ενδιαφερόμενοι για ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών αποφεύγουν τη συγκεκριμένη μέθοδο θεραπείας (ιδίως ενήλικες).

  • Απουσία χειλικών ορατών απασβεστώσεων και τερηδόνας. Παρά τη χρήση διαφόρων μεθόδων πρόληψης ιατρογενούς βλάβης της χειλικής αδαμαντίνης κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας, τα λεγόμενα white spots είναι ένα σύνηθες φαινόμενο που γίνεται ορατό μετά την αφαίρεση των χειλικών brackets. οι απασβεστώσεις αυτές αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τον ορθοδοντικό διότι υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα της διευθέτησης των φραγμών. Πολλές είναι οι ερευνητικές εργασίες που αποδεικνύουν ότι ακόμη και σε περίπτωση άριστης στοματικής υγιεινής και χρήση προληπτικών σκευασμάτων τα white spots είναι αναπόφευκτα όταν η ορθοδοντική θεραπεία ξεπερνά τους 24 μήνες.

  • Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα της γλωσσικής αδαμαντίνης στη δημιουργία τερηδόνας λόγω διαφορετικής υφής των πρισμάτων αυτής συγκριτικά με την χειλική επιφάνεια, και λόγω της συνεχούς παρουσίας σίελου από τον υπογλώσσιο και υπογνάθιο αδένα.

  • Πιο εύκολη αύξηση της εγκάρσιας διάστασης του φραγμού.

  • Πιο εύκολη διόρθωση της αυξημένης κατακόρυφης υπερκάλυψης των προσθίων οδόντων σε περίπτωση υπερσύγκλεισης.

  • Καλύτερο εμβιομηχανικό (αναπτυσσόμενες ροπές) πρότυπο διευθέτησης οδοντικών φραγμών σε ασθενείς με θεραπευμένη περιοδοντική νόσο και οστική απώλεια, λόγω τοποθέτησης του bracket γλωσσικά του κέντρου περιστροφής του δοντιού.

Μειονεκτήματα της ακίνητης γλωσσικής συσκευής:

  • Αυξημένο κόστος της συσκευής, λόγω κυρίως των πολλών επιπλέον εργαστηριακών εργασιών.

  • Δυσκολία ανεύρεσης ιατρού, λόγω μικρού ποσοστού ορθοδοντικών με ενεργή ενασχόληση και την απαιτούμενη πιστοποιημένη κατάρτιση στην συγκεκριμένη τεχνική (άνω των 50 ενεργών περιστατικών με τοποθετημένη γλωσσική συσκευή). (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

Συμπέρασμα:

Η γλωσσική ορθοδοντική είναι μια ενδεδειγμένη επιλογή για πολλούς ενήλικες και εφήβους που χρήζουν ορθοδοντικής θεραπείας, προάγοντας τον συνδυασμό μιας εξαιρετικής αισθητικής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με άριστα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Πίσω >>