Αποτριβή προσθίων δοντιών κατά την προολίσθηση με υφιστάμενη αυξημένη κατακόρυφη υπερκάλυψη. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει κυρίως σε όσους παρουσιάζουν αντίστοιχο μοτίβο βρουξισμού.

Αποτριβή οπισθίων δοντιών κατά την προολίσθηση με υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη (απουσία επαφών στα πρόσθια δόντια κατά την σύγκλειση).

Συγγενής έλλειψη πλαγίου τομέα στην άνω γνάθο.

Υπεράριθμο δόντι στην άνω γνάθο με επίπτωση στην διαδικασία ανατολής και θέση μονίμου δοντιού.

Αντίκτυπος στην θέση των χειλέων της ορθοδοντικής διόρθωσης μιας υφιστάμενης γλωσσικής απόκλισης των άνω τομέων (“προς τα μέσα” πρόσθια δόντια με αυξημένη κατακόρυφη υπερκάλυψη των κάτω κατά την σύγκλειση).

Αντίκτυπος στην θέση των χειλέων της ορθοδοντικής διόρθωσης μιας υφιστάμενης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης (“πεταχτοί κοπτήρες” με απουσία επαφών στα πρόσθια δόντια κατά την σύγκλειση).

Φυσιολογικοί κατά μέσο όρο χρόνοι ανατολής νεογιλών και μόνιμων δοντιών.

Φυσιολογικοί κατά μέσο όρο χρόνοι ανατολής νεογιλών και μόνιμων δοντιών.

Αντίκτυπος στην θέση των χειλέων της ορθοδοντικής διόρθωσης μιας υφιστάμενης ανεωγμένης δήξης (“ανοικτό δάγκωμα” με απουσία επαφών στα πρόσθια δόντια κατά την σύγκλειση).

Αντίκτυπος στην θέση των χειλέων της ορθοδοντικής διόρθωσης μιας υφιστάμενης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης (“πεταχτοί κοπτήρες” με απουσία επαφών στα πρόσθια δόντια κατά την σύγκλειση).

Διαδικασία “εγκλεισμού” άνω κυνόδοντα κατά την ανατολή των μονίμων δοντιών.

Πρόωρη απώλεια δεύτερου νεογιλού γομφίου και ορθοδοντική επίπτωση.

Σκελετικής αιτιολογίας ανάστροφη οριζόντια πρόταξη σε έδαφος προγναθισμού της κάτω γνάθου.

Οδοντικής αιτιολογίας ανάστροφη οριζόντια πρόταξη σε έδαφος γλωσσικής απόκλισης των άνω προσθίων και χειλικής απόκλισης των κάτω προσθίων οδόντων.

Ιδανική διαγναθική σχέση με υφιστάμενο συνωστισμό και στις δυο γνάθους.

Ιδανική σύγκλειση με τέλεια διαγναθική σχέση και εξισορροποημένες οδοντικές επαφές.

Οδοντικής αιτιολογίας ανάστροφη οριζόντια πρόταξη σε έδαφος χειλικής απόκλισης των κάτω προσθίων οδόντων.

Αυξημένη κατακόρυφη υπερκάλυψη προσθίων οδόντων σε υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου.

Οδοντικής αιτιολογίας αυξημένη οριζόντια πρόταξη σε έδαφος χειλικής απόκλισης των άνω προσθίων οδόντων.

Αυξημένη κατακόρυφη υπερκάλυψη με γλωσσική απόκλιση των προσθίων οδόντων σε υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου.

Αυξημένη κατακόρυφη υπερκάλυψη με γλωσσική απόκλιση των προσθίων οδόντων σε υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου και υπερέκφυση των άνω τομέων.

Αυξημένη οριζόντια πρόταξη με χειλική απόκλιση των άνω προσθίων οδόντων σε υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου.

Ανεωγμένη δήξη (“ανοικτό δάγκωμα”) με απουσία επαφών στα πρόσθια δόντια κατά την σύγκλειση.

Ιδανική διαγναθική σχέση με υφιστάμενα μεσοδιαστήματα μεταξύ των δοντιών (αραιοδοντία).

Πρόσθια σταυροειδής σύγκλειση.

Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση.

Οπίσθια “μη σύγκλειση” λόγω αυξημένης εγκάρσιας διάστασης του άνω οδοντικού φραγμού.

Οπίσθια σταυροειδής σύγκλειση με λειτουργική απόκλιση πρόκληση ασυμμετρίας.