Μόνιμο τόξο συγκράτησης γομφίων σε περίπτωση πρόωρης απώλειας νεογιλών δοντιών.

Λειτουργική συσκευή πρόωθησης κάτω γνάθου για την αντιμετώπιση εκτεταμένης οριζόντιας πρόταξης στον μικτό οδοντικό φραγμό.

Κινητή συσκευή αντιμετώπισης βρεφικού τύπου κατάποσης με προώθηση της γλώσσας ανάναμεσα στα πρόσθια δόντια.

Συσκευή αντιμετώπισης στοματικής έξης αντίχειρα για παιδιά.

Διαφανείς νάρθηκες προκαθορισμένης ορθοδοντικής μετακίνησης (τύπου Invisalign).

Διαφανείς νάρθηκες προκαθορισμένης ορθοδοντικής μετακίνησης (τύπου Invisalign) με εφαπτήρες (attachments) για την καλύτερη έδραση και έλεγχο των οδοντικών μετακίνησεων.

Τμήματα και μέρη των ορθοδοντικών αγκυλίων (brackets).

Συσκευή διατήρης χώρου ετερόπλευρα μετά από πρόωρη απώλεια νεογιλού δοντιού για την αποφυγή έλλειψης χώρου για τον μόνιμο διάδοχο.

Κινητός θερμοπλαστικός νάρθηκας συντήρησης ορθοδοντικού αποτελέσματος.

Κινητή, στην συνεργασία του μικρού παιδιού βασιζόμενη, συσκευή (“μασελάκι”) διάνοιξης χώρου στην κάτω γνάθο.

Ακίνητη γλωσσική ορθοδοντική συσκευή (γλωσσικά αγκύλια).

Ακίνητη συσκευή ταχείας διεύρυνσης άνω οδοντικού φραγμού.

Κινητή, ακρυλική, στη συνεργασία βασιζόμενη συσκευή συγκράτησης του ορθοδοντικού αποτελέσματος στην άνω γνάθο.

Κίνητη, ακρυλική, στην συνεργασία βασιζόμενη συσκευή συγκράτησης του ορθοδοντικού αποτελέσματος στην κάτω γνάθο.

Μόνιμο συγκρατικό τόξο τιτανίου μακροχρόνιας συντήρησης του τελικού αισθητικού αποτελέσματος των άνω προσθίων οδόντων σε περίπτωση που είναι συγκλεισιακά εφικτό.

Μόνιμο συγκρατικό τόξο τιτανίου μακροχρόνιας συντήρησης του τελικού αισθητικού αποτελέσματος των κάτω προσθίων.

Αγκύλια με συγκλεισιακό επίπεδο στην γλωσσική επιφάνεια των άνω τομέων για την αποτελεσματική και ταχεία διόρθωση αυξημένης πρόσθιας κατακόρυφης υπερκάλυψης.

Ακίνητη λειτουργική συσκευή προώθησης της κάτω γνάθου για την ορθοδοντική διόρθωση περιστατικών έντονα αυξημένης οριζόντιας πρόταξης.

Αισθητικά αγκύλια (“σιδεράκια”/brackets) χειλικής ακίνητης συσκευής με διαφανείς ελαστικές προσδέσεις σταθεροποίησης του ορθοδοντικού τόξου.

Χρωματιστές ελαστικές προσδέσεις του ορθοδοντικού τόξου.