Ψηφιακός σχεδιασμός περιπτώσεων με ένδειξη ορθογναθικής παρέμβασης.

Λήψη πλήρους σετ εξωστοματικών και ενδοστοματικών φωτογραφιών για την κατάρτιση του ορθοδοντικού σχεδίου θεραπείας και την αρτιότερη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για ορθοδοντική διευθέτηση.

Διαδικασία λήψης πανοραμικής ακτινογραφίας, που είναι απαραίτητη για την κατάρτιση του σχεδίου ορθοδοντικής παρέμβασης.

Ενδοστοματική σάρωση των οδοντικών φραγμών και δημιουργία ψηφιακού αρχείου των δοντιών. Η δυσάρεστη και εγκυμονούσα πιθανότητα λάθους διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων καθίσταται με την χρήση ψηφιακού σαρωτή περιττή.

Διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων και κατασκευής εκμαγείων, που ήταν μέχρι την καθιέρωση του ενδοστοματικού σαρωτή απαραίτητη για την κατάρτιση του σχεδίου ορθοδοντικής παρέμβασης.