Χρήση ορθοδοντικού μικροεμφυτεύματος ως μέσο απόλυτης οστικής στήριξης για την εγγύς (“προς τα εμπρός”) μετακίνηση κάτω γομφίου.

Χρήση ορθοδοντικού μικροεμφυτεύματος ως μέσο απόλυτης οστικής στήριξης για την εμβύθιση άνω γομφίου για την διόρθωση πρόσθιας ανεωγμένης δήξης (απουσία επαφών μεταξύ των προσθίων δοντιών κατά την σύγκλειση).

Χρήση ορθοδοντικού μικροεμφυτεύματος ως μέσο απόλυτης οστικής στήριξης για την άπω (“προς τα πίσω”) μετακίνηση των άνω προσθίων δοντιών.

Χρήση ορθοδοντικού μικροεμφυτεύματος ως μέσο απόλυτης οστικής στήριξης για την εμβύθιση άνω γομφίου για την διόρθωση πρόσθιας ανεωγμένης δήξης (απουσία επαφών μεταξύ των προσθίων δοντιών κατά την σύγκλειση).

Οδηγίες σε περίπτωση υφιστάμενης ενόχλησης από το ορθοδοντικό σύρμα.

Δημιουργία ικανού χώρου για την ορθοδοντική διευθέτηση με ακίνητη χειλική συσκευή.

Χειρουργική οπισθογναθισμού στα πλαίσια ορθογναθικής παρέμβασης με θετική επίπτωση στις αεροφόρους οδούς.

Ορθοδοντική χειλική απόκλιση άνω προσθίων οδόντων για την διόρθωση ανάστροφης πρόταξης σε υφιστάμενο προγναθισμό της κάτω γνάθου.

Χειρουργική αντιμετώπιση ανεωγμένης δήξης με τμηματική προσέγγιση στην άνω γνάθο.

Χειρουργική αντιμετώπιση υπερβολικής προβολής των ούλων (“gummy smile”) με επέμβαση οστεκτομής στην άνω γνάθο.

Χειρουργική αντιμετώπιση ανεωγμένης δήξης με τμηματική προσέγγιση στην άνω γνάθο.

Χειρουργική αντιμετώπιση υπερβολικής προβολής των ούλων (“gummy smile”) με επέμβαση οστεκτομής στην άνω γνάθο.

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με δυο εξαγωγές προγομφίων στην άνω γνάθο δίχως υφιστάμενο συνωστισμό, για την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης.

Χειρουργική αντιμετώπιση προγναθισμού με οστεκτομή αποκλειστικά στην κάτω γνάθο.

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εξαγωγή κάτω τομέα για την διόρθωση συνωστισμού.

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εξαγωγή κάτω προγομφίων για την διόρθωση υφιστάμενου συνωστισμού της κάτω γνάθου.

Διαφανείς νάρθηκες προκαθορισμένης ορθοδοντικής μετακίνησης (τύπου Invisalign) με ταυτόχρονη χρήση διαγναθικών ελαστικών για την διόρθωση αυτξημένης οριζόντιας πρόταξης ή για την στήριξη την άπω (“προς τα πίσω”) μετακίνησης των άνω γομφίων.

Χειρουργική προώθηση της κάτω γνάθου στα πλαίσια ορθογναθικής παρέμβασης χωρίς την διενέργεια γενειοπλαστικής.

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με την διενέργεια διαδοχικών εξαγωγών νεογιλών και μόνιμων δοντιών στον μικτό φραγμό για την αποφυγή ορθοδοντικής παρέμβασης ή την ελαχιστοποίηση σε μέσα και χρονική διάρκεια αυτής.

Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την ανόρθωση κάτω γομφίου για την αρτιότερη εμφυτευματολογική προσθετική αποκατάσταση σε δεύτερη φάση.

Χειρουργική προώθηση της κάτω γνάθου στα πλαίσια ορθογναθικής παρέμβασης με ταυτόχρονη διενέργεια γενειοπλαστικής.

Χειρουργική προώθηση της κάτω γνάθου στα πλαίσια ορθογναθικής παρέμβασης χωρίς την διενέργεια γενειοπλαστικής.

Αφαίρεση αδαμαντίνης από οδοντικά σημεία επαφής (τεχνική IPR) για την αξιοποίηση των δημιουργηθέντων με αυτό τον τρόπο μεσοδιαστημάτων για την διόρθωση συνωστισμού των προσθίων οδόντων.

Αφαίρεση αδαμαντίνης από οδοντικά σημεία επαφής (τεχνική IPR) για την αξιοποίηση των δημιουργηθέντων με αυτό τον τρόπο μεσοδιαστημάτων για την διόρθωση “σκοτεινών τριγώνων” που δίνουν την εντύπωση κενού των προσθίων οδόντων.

Τεχνική έμμεσης συγκόλλησης της ακίνητης ορθοδοντικής συσκευής.

Ορθοδοντική διευθέτηση εγκλείστου άνω κυνόδοντα μετά από χειρουργική του αποκάλυψη και με την βοήθεια ακίνητης συσκευής.

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με διενέργεια συνολικά 4 εξαγωγών (δεύτεροι προγόμφιοι άνω γνάθου και πρώτοι προγόμφιοι κάτω γνάθου) σε υφιστάμενο συνωστισμό των φραγμών και προγναθισμού της κάτω γνάθου.

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με διενέργεια συνολικά 4 εξαγωγών (πρώτοι προγόμφιοι άνω γνάθου και δεύτεροι προγόμφιοι κάτω γνάθου) σε υφιστάμενο συνωστισμό των φραγμών και οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου.

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με διενέργεια συνολικά 4 εξαγωγών (δεύτεροι προγόμφιοι άνω γνάθου και κάτω γνάθου) σε υφιστάμενο συνωστισμό των φραγμών.

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με διενέργεια συνολικά 4 εξαγωγών (σε γλωσσική έκτοπη θέση βρισκόμενοι δεύτεροι προγόμφιοι άνω και κάτω γνάθου).

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με διενέργεια συνολικά 4 εξαγωγών (πρώτοι προγόμφιοι άνω και κάτω γνάθου) σε υφιστάμενο συνωστισμό των φραγμών και χειλική απόκλιση των προσθίων οδόντων.

Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με διενέργεια συνολικά 4 εξαγωγών (πρώτοι προγόμφιοι άνω και κάτω γνάθου) σε υφιστάμενο έντονο συνωστισμό των φραγμών.

Ασυμμετρία προσώπου με αιτιολογία τόσο στην άνω, όσο και στην κάτω γνάθο.

Ασυμμετρία προσώπου με αιτιολογία στην κάτω γνάθο.

Θετική επίπτωση στην προβολή του άνω χείλους μετά από ορθοδοντική θεραπεία που περιλαμβάνει την εξαγωγή των δυο πρώτων προγομφίων.

Διαγναθικά ελαστικά για την διόρθωση απουσίας επαφών κατά την σύγκλειση στην περιοχή των κυνοδόντων.

Διαγναθικά ελαστικά για την διόρθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου.

Διαγναθικά ελαστικά για την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου.

Διαγναθικά ελαστικά για την διόρθωση ανεωγμένης δήξης, δηλαδή απουσίας επαφών στα πρόσθια δόντια κατά την σύγκλειση.

Διαγναθικά ελαστικά για την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης σε υπόβαθρο οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Άμεση συγκόλληση αγκυλίων (brackets) ακίνητης χειλικής ορθοδοντικής συσκευής.

Απασβεστίωση αδαμαντίνης (“λευκές κηλίδες”) μετά την αφαίρεση ακίνητης χειλικής ορθοδοντικής συσκευής, λόγω πλημμελούς στοματικής υγιεινής κατά την διάρκεια της θεραπείας.

Διόρθωση αυξημένης κατακόρυφης υπερκάλυψης με ταυτόχρονη εκδήλωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης λόγω οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου.

Διόρθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης με γλωσσική μετατόπιση των κάτω προσθίων οδόντων που εμφανίζουν μεσοδιαστήματα μεταξύ τους.

Αντιμετώπιση συνωστισμού σε υφιστάμενη ορθή διαγναθική σχέση, μέσω διεύρυνσης και χειλικής απόκλισης των φραγμών και ο αντίκτυπός τους στα χείλη.

Ορθοδοντική αντιμετώπιση συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα της άνω γνάθου με σύγκλειση του μεσοδιαστήματος μέσω εγγύς (“προς τα εμπρός”) μετατόπισης του κυνόδοντα. Αισθητική οδοντιατρική διαμόρφωση του κυνόδοντα στο τέλος της ορθοδοντικής για να ανταποκρίνεται στην αισθητική του πλαγίου τομέα που αντικαθιστά.

Διαδικασία αφαίρεσης ακίνητης ορθοδοντικής συσκευής στο τέλος της θεραπείας.

“Ανύψωση” σύγκλεισης μέσω τοποθέτησης ρητίνης στην μασητική επιφάνεια των οπισθίων οδόντων, για την προστασία της ακίνητης συσκευής από τις μασητικές φορτίσεις σε περίπτωση πρόωρων επαφών.

Διενέργεια ασύμμετρης εξαγωγής στην άνω γνάθο για την αντιμετώπιση υφιστάμενου συνωστισμού και το καλύτερο έλεγχο της μέσης γραμμής.

Θεραπευτική προσέγγιση πρώτης φάσης σε παιδιά στον μικτό φραγμό και την χρήση ακίνητης ορθοδοντικής συσκευής στους μόνιμους τομείς και τον πρώτο μόνιμο γομφίο.