Τα αυτόδετα αγκύλια/brackets τύπου Damon ή Carriere SLX 3D παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με κλασικά brackets/”σιδεράκια”. Αυτά μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

  • Γρηγορότερες οδοντικές μετακινήσεις στο αρχικό στάδιο της θεραπείας
  • Μικρότερη αίσθηση πόνου/πίεσης στα αρχικά στάδια της ορθοδοντικής θεραπείας
  • Εξαιρετική αισθητική
  • Διευκόλυνση της στοματικής υγιεινής λόγω απουσίας εσοχών και προσδέσεων
  • Μεγαλύτερη ευκολία στην διάνοιξη του οδοντικού τόξου για ένα πιο γεμάτο χαμόγελο ως αποτέλεσμα της ορθοδοντικής θεραπείας

Για αυτούς τους λόγους σε όλα μας τα περιστατικά χρησιμοποιούμε bracket τύπου Damon. Το κόστος αγοράς του συγκεκριμένου κορυφαίου bracket είναι 16 φορές μεγαλύτερο (!!!) ενός απλού μεταλλικού bracket που δεν έχει τις παραπάνω ιδιότητες. Ως γνωστόν η συνολική τιμή μιας ορθοδοντικής παρέμβασης προκύπτει ως άθροισμα της ιατρικής αμοιβής και του εργαστηριακού κόστους. Υποχωρήσεις σε αυτόν τον τομέα δεν πρόκειται να κάνουμε στο ιατρείο μας. Για την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ορθοδοντικής παρέμβασης για εσάς ή το παιδί σας. H επαγγελματική ηθική δεν επιτρέπει άλλου είδους αντιμετώπιση.

Τα άνω αναφερθέντα πλεονεκτήματα μπορούν να συνοψιστούν στο video/animation που παρατίθεται.