μέθοδος Invisalign | Invisalign δαφανείς νάρθηκεςΟ όρος “νάρθηκας” που χρησιμοποιείται ευρέως είναι μάλλον αδόκιμος για την περίσταση. Ο κόσμος έχει συνδέσει την χρήση του όρου “νάρθηκα” με την ακινητοποίηση (όπως συμβαίνει σε περίπτωση διαστρέμματος ή κατάγματος), οπότε πιο δόκιμη θα ήταν η επιλογή του όρου “μεμβράνη” Invisalign ή “ευθυγραμμιστής” (σύμφωνα με την μετάφραση του υφιστάμενου αγγλικού όρου aligner και όχι splint), μιας που μιλάμε για μετακίνηση και όχι ακινητοποίηση των δοντιών. Ο ευθυγραμμιστής/νάρθηκας λοιπόν είναι μια αποσπώμενη διαφανής μεμβράνη πάχους 0,5 του χιλιοστού που καλύπτει αποκλειστικά ολόκληρη την επιφάνεια των δοντιών της γνάθου, δίχως επέκταση στα ούλα ή τον ουρανίσκο. Σε ότι αφορά την μέθοδο της οδοντικής μετακίνησης με τον τρόπο αυτό, να τονισθεί ότι αυτή είναι προοδευτική και εκ των προτέρων προκαθορισμένη για κάθε “ευθυγραμμιστή”. Κατασκευάζοντας λοιπόν εκ των προτέρων μια σειρά από 20 επί παραδείγματι μεμβράνες που μετακινούν κάθε συγκεκριμένο δόντι κατά 0,2 mm, υπάρχει η δυνατότητα να επιτελέσει κανείς μια συνολική μετακίνηση της τάξεως των 20×0,2=4mm για κάθε δόντι στην συγκεκριμένη περίπτωση. Ο εκάστοτε νάρθηκας είναι κατασκευασμένος με απόκλιση 0,2 mm σε σχέση με την εκάστοτε υφιστάμενη προηγούμενη κατάσταση, και η τοποθέτησή του στο στόμα ωθεί τα δόντια, μέσω της συγκεκριμένης ελάχιστης απόκλισης, να ταιριάξουν σε αυτόν μέσω της ελαστικότητας που διεθέτει τόσο ο νάρθηκας, όσο και το περιρρίζιο του δοντιού. Κατά αυτό τον τρόπο έχει κανείς μια προοδευτική διαδοχική πορεία από την αρχική κατάσταση στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο σχεδιασμός της θεραπείας γίνεται ψηφιακά. Όλα τα επιμέρους στάδια καθώς και το τελικό θεραπευτικό αποτέλεσμα καθορίζονται με ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού πριν την έναρξη της θεραπείας. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα να αξιολογήσει το αποτέλεσμα της παρέμβασης πριν καν την έναρξη της. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα θεραπευτικά βήματα προς το τελικό αποτέλεσμα είναι εκ των προτέρων γνωστά, γεγονός τόσο σημαντικό για την κατανόηση τόσο των στόχων, όσο και των προϋποθέσεων για την επίτευξη τους.

invisalign | InvisalignΤο συνολικό ποσό χρέωσης μιας ορθοδοντικής θεραπείας προκύπτει από το άθροισμα της ιατρικής αμοιβής και του εργαστηριακού κόστους της εκάστοτε μεθόδου. Στην περίπτωση της μεθόδου Invisalign η ιατρική αμοιβή είναι σαφώς μικρότερη αυτής που θα ίσχυε σε περιστατικό με εξωτερικά ή εσωτερικά σιδεράκια, λόγω του γεγονότος ότι η αποκλειστική σχεδόν εργασία του ιατρού είναι μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, στον σχεδιασμό δηλαδή των θεραπευτικών σταδίων της παρέμβασης. Υφίστανται ελάχιστες ρυθμιστικές εργασίες στο στόμα εκ μέρους του ιατρού κατά την διάρκεια της θεραπείας, οπότε και η αντίστοιχη αμοιβή του οφείλει να είναι μικρότερη αυτής που ισχύει για τα εξωτερικά ή εσωτερικά σιδεράκια. Με τον τρόπο αυτό, αν και το εργαστηριακό κόστος της μεθόδου είναι αρκετά υψηλό, η συνολική χρέωση μιας θεραπείας είναι συγκρίσιμη με αυτή που ισχύει σε περιστατικά που φέρουν εξωτερικά σιδεράκια. Φαινόμενα εξωπραγματικά υψηλών χρεώσεων δεν λαμβάνουν υπόψιν τον απαράβατο κανόνα του καθορισμού μιας αμοιβής με βάση την υφιστάμενη “εργατοώρα” ενασχόλησης με το εκάστοτε περιστατικό. Αντιθέτως φαινόμενα εξευτελιστικά χαμηλών χρεώσεων υποδεικνύουν επιθετική τακτική πωλήσεων της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, μια συνθήκη που συνήθως επηρεάζει αρνητικά την αισθητική και λειτουργική “ποιότητα” της ορθοδοντικής παρέμβασης με την συγκεκριμένη μέθοδο. Μια προσεκτική έρευνα αγοράς είναι πάντα ενδεδειγμένη, ειδικά στο ομιχλώδες τοπίο που υφίσταται σε ότι αφορά την παροχή υπηρεσιών “αόρατης” ορθοδοντικής με διαφανείς νάρθηκες στις μέρες μας. Ας έχει κανείς υπόψιν ότι υφίστανται περιπτώσεις συναδέλφων που παρέχουν θεραπείες με διαφανείς νάρθηκες άλλης εταιρείας από την Invisalign, δίχως να ενημερώνουν τον “καταναλωτή” για το γεγονός αυτό και χρησιμοποιώντας την τεράστια απήχηση του υφιστάμενου marketing της συγκεκριμένης εταιρείας, οικειοποιούμενοι το υπερκέρδος προς όφελος τους, με ομολογουμένως μη έντιμο τρόπο. Το λογότυπο της συγκεκριμένης εταιρείας είναι τυπωμένο πάνω σε κάθε νάρθηκα, διασφαλίζοντας την άμεση διαλεύκανση τέτοιων απαράδεκτων, αντισυναδελφικών και γενικώς ανέντιμων φαινομένων.

Αν έπρεπε να χρησιμοποιήσει κανείς μια λέξη για να περιγράψει το πλεονέκτημα της μεθόδου Invisalign έναντι των υπολοίπων τρόπων ορθοδοντικής παρέμβασης, θα επέλεγε την λέξη ανεξαρτησία.
Ανεξαρτησία από ακίνητες συσκευές και τις τυχόν έκτακτες καταστάσεις που δύναται να προκύψουν από σύρματα που τσιμπάνε ή ξεκόλλητα σιδεράκια. Ανεξαρτησία από τις μηνιαίες επισκέψεις στον ορθοδοντικό. Ανεξαρτησία να τρώει κανείς ότι επιθυμεί κατά την διάρκεια της θεραπείας. Ανεξαρτησία να αφαιρεθεί από το στόμα η συσκευή σε μια στιγμή που η περίσταση το επιβάλλει. Ανεξαρτησία απρόσκοπτης στοματικής υγιεινής κατά την διάρκεια της θεραπείας. Ανεξαρτησία πραγματοποίησης οδοντιατρικών εργασιών ή μαγνητικής τομογραφίας κατά την διάρκεια της θεραπείας. Ανεξαρτησία πραγματοποίησης ορθοδοντικής θεραπείας σε μια περίοδο όπου η χρήση ακίνητης συσκευής θα ήταν απαγορευτική (στρατιωτική θητεία, Erasmus, κύηση/γαλουχία, συνεχή επαγγελματικά ταξίδια). Ανεξαρτησία επιλογής ορθοδοντικού με ιατρείο μακριά από τον τόπο κατοικίας. Ανεξαρτησία πραγματοποίησης θεραπείας σε περιπτώσεις φοβίας ή ιατρικών συνθηκών που καθιστούν την επαναλαμβανόμενη επίσκεψη σε ιατρείο απαγορευτική. Ανεξαρτησία από τυχόν λανθασμένο σχέδιο θεραπευτικής παρέμβασης, που με την χρήση ακίνητης συσκευής θα είχε τεράστιες και αισθητικά δυσβάσταχτες παρενέργειες, πράγμα που με την συγκεκριμένη μέθοδο δεν δύναται να συμβεί (το σύρμα μπορεί να παραμορφώσει τα δόντια, ο νάρθηκας σε μια τέτοια περίπτωση απλά δεν θα εφαρμόζει σωστά χωρίς να δύναται να μεγιστοποιηθεί η ζημιά). Η μόνη απόλυτη εξάρτηση που υφίσταται είναι η ανάγκη αμέριστης συνεργασίας για ολόκληρο το διάστημα της θεραπείας εκ μέρους του ενδιαφερόμενου, καθώς και η αρτιότητα του θεραπευτικού σχεδιασμού για όλα τα επιμέρους στάδια της παρέμβασης εκ μέρους του ορθοδοντικού. Εφόσον αυτές οι δυο προϋποθέσεις εκπληρωθούν, το αποτέλεσμα δικαιώνει την επιλογή.

Σε γενικές γραμμές κάθε μεμβράνη αντικαθίσταται μια φορά την εβδομάδα. Είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι τακτικές αλλαγής ανά δυο εβδομάδες είναι πλέον παρωχημένες και δεν είναι σκόπιμο να υιοθετούνται, μεγεθύνοντας την χρονική διάρκεια της θεραπείας χωρίς κανένα ιατρικό λόγο. Συγκεκριμένες οδοντικές μετακινήσεις σε κάποιο στάδιο μπορεί ασφαλώς να επηρεάσουν τον ρυθμό αντικατάστασης, επιβάλλοντας την αλλαγή ανά 9-10 ημέρες.

invisalign | διαφανείς νάρθηκες Invisalign

Ασφαλώς και όχι. Μια επίσκεψη ανά 10-12 εβδομάδες είναι απολύτως αρκετή. Ο ορθοδοντικός ουσιαστικά ελέγχει την ομαλή και σύμφωνα με τον προγραμματισμό του πρόοδο της θεραπείας. Οι ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στο στόμα είναι από ελάχιστες έως ανύπαρκτες, γεγονός που επιτρέπει την πραγματοποίηση ραντεβού ανά 3 μήνες ή 12 νάρθηκες. Επίσης είναι εφικτός ο “εξ’αποστάσεως” ψηφιακός έλεγχος της πορείας της θεραπείας και της έδρασης του κάθε νάρθηκα, μέσω χρήσης φωτογραφιών τύπου σέλφι που αποστέλλονται μετά από κάθε αλλαγή νάρθηκα στον ορθοδοντικό. Με τον τρόπο αυτό “τηλεπαρακολούθησης” η θεραπεία είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από επισκέψεις στο ιατρείο, γεγονός που έχει εκτός όλων των άλλων και θετικό οικονομικό αντίκτυπο.

Για την επίτευξη κάποιων μετακινήσεων με την μέθοδο Invisalign είναι απαραίτητη η τοποθέτηση των καταλλήλων εφαπτήρων ρητινής (attachments) πάνω στα δόντια, προκειμένου να μεταβιβάζεται με ορθό τρόπο και κατεύθυνση η δύναμη από τον νάρθηκα στην επιφάνεια του δοντιού ή για την καλύτερη έδραση της μεμβράνης στον οδοντικό φραγμό. Όσο περισσότερους εφαπτήρες ρητίνης τοποθετεί κανείς, τόσο καλύτερος ο έλεγχος των μετακινήσεων, έχοντας βέβαια ως μεγάλο μειονέκτημα την αισθητική υποβάθμιση της συσκευής, η οποία χάνει με αυτό τον τρόπο κλινικής προσέγγισης ένα σημαντικό βαθμό από την διακριτικότητά της.

Ασφαλώς και υπάρχει. Τα λεγόμενα «λαστιχάκια» που ενώνουν την άνω με την κάτω ορθοδοντική συσκευή, είτε αφορούν τα κλασικά σιδεράκια, είτε τους νάρθηκες Invisalign, είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι μιας ορθοδοντικής παρέμβασης. Υπάρχουν δε περιστατικά που τα λαστιχάκια αυτά είναι το καθοριστικότερο κομμάτι μιας ορθοδοντικής θεραπείας. Τα διαγναθικά λαστιχάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διόρθωση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την σύγκλειση των δοντιών ή ως στηρικτό μέσο για την επίτευξη κάποιων μετακινήσεων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν εφικτές. Όταν τα διαγναθικά ελαστικά είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος θεραπευτικής προσέγγισης, η συνεργασία και η συνέπεια είναι εξαιρετικά σημαντικές παράμετροι. Εάν λοιπόν δεν «φοριούνται» σύμφωνα με τις οδηγίες του ορθοδοντικού, είναι δεδομένη η δίχως λόγο παράταση της χρονικής διάρκειας της ορθοδοντικής θεραπείας ή ακόμη και η αδυναμία επίτευξης μιας άρτιας συγκλεισης των δοντιών. Ουσιαστικά ο ορθοδοντικός σας, ειδικά με την μέθοδο Invisalign, είναι ο playmaker που σας δίνει την ασίστ, αλλά εσείς είστε που πρέπει να βάλετε το καλάθι για να μετρήσουν οι πόντοι…

Η κατανάλωση τροφής απαγορεύεται δια ροπάλου με τους ευθυγραμμιστές στο στόμα. Το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε ρόφημα εμπεριέχει ζάχαρη, λόγω του γεγονότος ότι αυτή σε μια τέτοια περίπτωση παγιδεύεται μεταξύ μεμβράνης και οδοντικής επιφάνειας, δημιουργώντας συνθήκες ανάπτυξης απασβεστιώσεων/τερηδόνας σε σημεία που υπό άλλες συνθήκες δεν κινδυνεύουν από αυτό το φαινόμενο, λόγω της προστατευτικής δράσης του σάλιου, που με την μεμβράνη στο στόμα δεν μπορεί να ασκήσει την αποστολή του αυτή. Ουσιαστικά λοιπόν επιτρέπεται μόνο η πόση νερού ή λευκών οινοπνευματωδών ποτών άνευ ζάχαρης με την μεμβράνη στο στόμα και καφέ σκέτου με καλαμάκι προκειμένου να αποφευχθεί ο χρωματισμός της. Ας έχει όμως κανείς υπόψιν ότι εφόσον δεν είναι οι διαφανείς νάρθηκες στο στόμα, μπορεί να φάει οτιδήποτε χωρίς κανένα περιορισμό, γεγονός που είναι απαγορευτικό εφόσον χρησιμοποιούνται κολλητά σιδεράκια (πχ. παστέλι,ντάκος, ποπκόρν, ξηροί καρποί, σκληρά δημητριακά κτλ.). Σε ότι αφορά το κάπνισμα, ασφαλώς και μπορεί κανείς να καπνίσει με τις μεμβράνες στο στόμα. Ωστόσο αυτό έχει ως συνέπεια το προοδευτικό “κιτρίνισμα” του ευθυγραμμιστή, που με τον τρόπο αυτό χάνει την διαφάνεια και διακριτικότητα του. Αυτός είναι και ο λόγος που σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να κατασκευασθεί ο διπλάσιος αριθμός μεμβρανών, προκειμένου αυτές να αντικαθίστανται 2 φορές την εβδομάδα και όχι κάθε 7-10 ημέρες που είναι το σύνηθες.

Σε καμία των περιπτώσεων! Οι μεμβράνες πρέπει να βρίσκονται στόμα κατ’ ελάχιστον 20 ώρες καθημερινά προκειμένου να έχει κανείς μια ομαλή μετάβαση από την μια στην άλλη. Αν δεν τηρείται αυτό κατά γράμμα καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπείας, είναι δεδομένο ότι δεν είναι εφικτό να φτάσει κανείς σε ένα άρτιο αποτέλεσμα. Η ανάγκη απόλυτης συνεργασίας είναι ίσως ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την εξασφάλιση ενός από όλες τις απόψεις άρτιου θεραπευτικού αποτελέσματος.

Η χρήση του όρου νάρθηκα, που υποδηλώνει κάτι ανθεκτικό και άκαμπτο, αποδεικνύεται ακόμη και στην περίπτωση των δυο άνω αναφερόμενων παραμέτρων μη σκόπιμη και μάλλον παραπλανητική. Οι διάφανοι ευθυγραμμιστές είναι λεπτές μεμβράνες πάχους 0,5 χιλιοστού που διαθέτουν ελαστικότητα για να επιτελέσουν το έργο τους. Ιδιαιτέρως οι ευθυγραμμιστές Invisalign είναι κατασκευασμένοι από το λεγόμενο SmartTrack υλικό που διαθέτει εξαιρετική ελαστικότητα, μειώνοντας τα επίπεδα πιέσεων που ασκούνται στα δόντια και εξασφαλίζοντας μια συνεχή ήπια δύναμη μετακίνησης για μεγαλύτερο διάστημα συγκριτικά με τα υπόλοιπα υλικά που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό. Έτσι σε ότι αφορά την ερώτηση σας τα φαινόμενα πίεσης/πόνου περιορίζονται τόσο σε ένταση όσο και σε χρονική διάρκεια, επιβαρύνοντας μόνο ελαφρώς την καθημερινότητα για 2-3 ημέρες μετά την τοποθέτηση του εκάστοτε ευθυγραμμιστή.
Το ίδιο ισχύει και σε ότι αφορά την ομιλία. Κάθε μεμβράνη έχει πάχος 0,5 χιλιοστά, οπότε τυχόν ανάγκη προσαρμογής στην ομιλία αφορά μόνο τις πρώτες 2-3 μέρες της θεραπείας, όπου υφίσταται και μεγαλύτερη του κανονικού σιαλόρροια. Μετά την παρέλευση το πολύ μιας εβδομάδας από την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας η ομιλία επανέρχεται πλήρως στο επίπεδο που προυπήρχε.

Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα των δοντιών. Η ορθοδοντική μπορεί μεν να ευθυγραμμίζει τα δόντια, δεν είναι σε θέση όμως να επηρεάζει την μορφολογία και το χρώμα τους. Έτσι σε περιπτώσεις που κάποιος επιθυμεί το τέλειο αποτέλεσμα όσο αφορά το χαμόγελο του, χωρίς όμως το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα των δοντιών του να ανταποκρίνονται στην επιθυμία του αυτή, υπάρχει η δυνατότητα μέσω αισθητικής οδοντιατρικής παρέμβασης μετά το τέλος της ορθοδοντικής να διορθωθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την μορφολογία μεμονομένων ή όλων των προσθίων οδόντων. Εφόσον το σχήμα και χρώμα των προσθίων οδόντων είναι το κατάλληλο η αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το επιτυχές πέρας της ορθοδοντικής καθίσταται περιττή.

H υποτροπή του αποτελέσματος χωρίς συγκράτηση είναι δεδομένη. Συνηθίζω να παρομοιάζω την προσδοκία συντήρησης του αποτελέσματος της ορθοδοντικής παρέμβασης δίχως μακροχρόνια συγκράτηση, με την απαίτηση μη εμφάνισης ρυτίδων στο πρόσωπο με την πάροδο των ετών. Η επανεμφάνιση συνωστισμού των προσθίων δοντιών χωρίς κάποιο συγκρατητικό μηχανισμό είναι τόσο σίγουρη, όσο και η εμφάνιση ρυτίδων στο δέρμα του προσώπου κατά την διαδικασία της γήρανσης. Πώς θα βλέπατε κάποιον πλαστικό χειρουργό που θα σας υποσχόταν ότι μετά την παρέμβαση στο πρόσωπό σας δεν θα εμφανίζονταν ποτέ ξανά ρυτίδες; Φανταστείτε λοιπόν πόσο παράλογη θα ήταν η υπόσχεση ενός ορθοδοντικού για μόνιμα αποτελέσματα χωρίς την ύπαρξη μόνιμου συγκρατητικού μηχανισμού. Μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό και επιστημονικά τεκμηριωμένο. Αυτός είναι και ο λόγος που η τοποθέτηση ενός μόνιμου σύρματος τιτανίου στην “πίσω” πλευρά των μπροστινών δοντιών είναι απαραίτητη διαδικασία για αντιμετώπιση της μόνιμης υφιστάμενης τάσης υποτροπής.

Πολλοί γενικοί οδοντίατροι προσφέρουν “θεραπείες” Invisalign δίχως να έχουν τοποθετήσει στην καριέρα τους ακίνητη συσκευή έστω και σε ένα περιστατικό. Η άνεση που προσφέρει στον γιατρό η συγκεκριμένη συσκευή, που καθίσταται ουσιαστικά θεατής της πορείας από την αρχική κατάσταση στο τελικό αποτέλεσμα, με ότι αυτό συνεπάγεται για τον αριθμό των περιστατικών που μπορεί να “παρακολουθεί” ανά εργατοώρα, ώθησε πολλούς μη έχοντες καμία σχέση με την ορθοδοντική οδοντιάτρους να συμπεριλάβουν ορθοδοντικές “θεραπείες Invisalign” στην καθημερινότητά τους.Οι ενδιαφερόμενοι για παρέμβαση με την μέθοδο Invisalign θα πρέπει να απευθύνονται σε έναν εξειδικευμένο ορθοδοντικό ή στην ορθοδοντική μετεκπαιδευθέντα οδοντίατρο προκειμένου να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό ορθοδοντικό αποτέλεσμα τόσο από αισθητικής, όσο και από λειτουργικής άποψης. Ας έχει κανείς υπόψιν ότι όπως δεν κάνουν τα σύρματα την θεραπεία σε περιστατικά με κολλητά σιδεράκια, αλλά ο ορθοδοντικός που τα χρησιμοποιεί καταλλήλως, το ίδιο και ακόμη περισσότερο συμβαίνει και με τους διαφανείς νάρθηκες: Οι νάρθηκες είναι εργαστηριακά προϊόντα του θεραπευτικού πλάνου του ορθοδοντικού, δεν ισχύει σε καμία των περιπτώσεων το αντίστροφο. Όπως δεν είναι σκόπιμο να πηγαίνει κανείς για γέφυρες, σφραγίσματα και απονευρώσεις σε ειδικό ορθοδοντικό, έτσι δεν είναι αντιστοίχως σκόπιμο να απευθύνεται για ορθοδοντική παρέμβαση, ιδιαίτερα με την μέθοδο Invisalign, σε γενικό οδοντίατρο χωρίς πανεπιστημιακή κατάρτιση στην ορθοδοντική.

Το Invisalign First αντικαθιστά τα ομολογουμένως πλέον αναχρονιστικά μασελάκια (άσχετα με το χρώμα, τον παιδικό ήρωα ή τον αγαπημένο ποδοσφαιρικό σύλλογο που απεικονίζουν). Στις περιπτώσεις λοιπόν που ενδείκνυται πρόωρη έναρξη μιας ορθοδοντικής θεραπείας οι διαφανείς μεμβράνες τύπου Invisalign εξασφαλίζουν τα εξής πλεονεκτήματα συγκριτικά με την χρήση ακίνητης συσκευής (“κολλητά σιδεράκια”) ή σε σχέση με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα “μασελάκια”:

  • Ψηφιακός σχεδιασμός για μια αποτελεσματική οδοντική μετακίνηση
  • Απουσία εκτάκτων καταστάσεων (σύρματα που τσιμπάνε, “ξεκόλλητα” σιδεράκια, μασελάκια που ενοχλούν στα ούλα κτλ.)
  • Απρόσκοπτη στοματική υγιεινή, μιας και κατά την διαδικασία του βουρτσίσματος των δοντιών οι μεμβράνες αφαιρούνται από το στόμα
  • Απρόσκοπτη διατροφή χωρίς περιορισμούς, μιας και κατά την διάρκεια του φαγητού οι μεμβράνες αφαιρούνται από το στόμα
  • Απουσία ακρυλικού που καλύπτει τον ουρανίσκο ή/και την υπογλώσσια περιοχή και που δυσχεραίνει σε μεγάλο βαθμό την ομιλία, λόγου του περιορισμού του “ζωτικού” χώρου της γλώσσας
  • Δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανατολή των μονίμων δοντιών
  • Η έδραση των μεμβρανών είναι πάντα άψογη (λόγω ψηφιακού σχεδιασμού), εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αμέριστη συνεργασία, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με τα κλασικά παλαιού τύπου μασελάκια, η έδραση των οποίων καθίσταται με την πάροδο του χρόνου προβληματική, δυσχεραίνοντας ταυτόχρονα και τις προοπτικές συνεργασίας των μικρών ασθενών με τον τρόπο αυτό
  • Μείωση της πιθανότητας και/ή των συνεπειών οδοντικού τραύματος, μιας και οι μεμβράνες λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως προστατευτικοί νάρθηκες.
  • Θετική επίδραση στην επιτυχή αντιμετώπιση στοματικών έξεων (πιπίλισμα δακτύλου κτλ.)
  • Θετικός αντίκτυπος στην αισθητική κατά την διάρκεια της παρέμβασης (σε σχέση με την εικόνα που θα ίσχυε με “κολλητά” σιδεράκια ή τα κλασικά παλαιού τύπου μασελάκια)

H ορθοδοντική παρέμβαση με μεμβράνες Invisalign First διαρκεί περίπου 6-12 μηνές, συνιστώντας κατάυτόν τον τρόπο μια θεραπεία πρώτης φάσης. Ακολουθεί μια περίοδος συντήρησης ή διαλλείματος μέχρι την ανατολή όλων των μονίμων δοντιών (δηλαδή μέχρι την ηλικία των 12-13 ετών), όπου πραγματοποιείται μια επανεκτίμηση της κατάστασης. Σε περίπτωση παρέμβασης δεύτερης φάσης στον μόνιμο οδοντικό φραγμό, είτε για αισθητικούς είτε για λειτουργικούς λόγους, αυτή είναι ασφαλώς και πιο απλή και σύντομη σε σχέση με αυτό που θα ίσχυε αν δεν είχε προηγηθεί η πρώτη φάση της ορθοδοντικής θεραπείας. Να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι η παρέμβαση με Invisalign First ενδείκνυται και αφορά αποκλειστικά για λειτουργικές παρεμέτρους που σχετίζονται με την σύγκλειση των γνάθων ή τις επιπτώσεις πρόωρης απώλειας των νεογιλών δοντιών.

Το Invisalign Teen είναι η δυνατότητα διενέργειας ορθοδοντικών θεραπειών σε εφήβους με την χρήση αλλεπάλληλων διαφανών μεμβρανών διαδοχικής οδοντικής μετακίνησης, αντικαθιστώντας την χρήση ακίνητης συσκευής (“κολλητά σιδεράκια”).

Το Invisalign Teen είναι ο σχεδόν αόρατος τρόπος για να ισιώσει τα δόντια το παιδί σας, χωρίς τους περιορισμούς που είναι συνυφασμένοι με τα “κολλητά” σιδεράκια. Αντί για τα σύρματα και τα brackets χρησιμοποιoύνται μια σειρά από διάφανες αφαιρούμενες μεμβράνες/ευθυγραμμιστές που έχουν κατασκευαστεί ειδικά και εξατομικευμένα για τα δόντια του συγκεκριμένου περιστατικού. Ο έφηβος τις φοράει απλά πάνω από τα δόντια, αλλάζοντας τες με μια νέα σειρά μεμβρανών κάθε εβδομάδα. Προοδευτικά τα δόντια μετατοπίζονται σταδιακά στη θέση τους, επιτυγχάνοντας τον θεραπευτικό στόχο. Όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο και τις οδηγίες ενός έμπειρου ορθοδοντικού, το Invisalign Teen μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικό με τα παραδοσιακά “σιδεράκια”, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα πιο κοινά ορθοδοντικά προβλήματα.

Με τη μέθοδο Invisalign, οι ευθυγραμμιστές είναι αφαιρούμενοι, οπότε ο κάθε έφηβος μπορεί να συμμετάσχει απρόσκοπτα σε αθλήματα, χωρίς να ανησυχεί τυχόν χτύπημα στο στόμα που θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες όταν υπάρχουν “κολλητά” σιδεράκια στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών. Μπορεί επίσης να συνεχίσει να παίζει δίχως περιορισμούς οποιοδήποτε μουσικό όργανο, χωρίς να παρεμποδίζεται από την ύπαρξη ακίνητης συσκευής στο στόμα. Με τα κολλητά σιδεράκια υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος τροφών που ο έφηβος δεν πρέπει να καταναλώνει, όπως ποπ κορν, μήλα, καρότα, παξιμάδια, παστέλι και πολλά άλλα παρόμοια. Με τις μεμβράνες Invisalign δεν υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Οι αφαιρούμενες ευθυγραμμιστές καθιστούν εύκολο το βούρτσισμα των δοντιών καθώς και την χρήση νήματος για να διατηρείται μια σωστή στοματική υγιεινή.

To Invisalign Teen είναι δυνατόν να επιλεγεί ως μέθοδος ορθοδοντικής θεραπείας τόσο σε εφήβους με όλα τα μόνιμα δόντια στο στόμα, όσο και σε περιπτώσεις που υφίστανται ακόμη κάποια νεογιλά δόντια στον φραγμό.

Η χρονική διάρκεια της θεραπείας δεν μεταβάλλεται συγκριτικά με εκείνη που θα ίσχυε με την χρήση της κλασικής ακίνητης συσκευής, εξαρτώμενη αποκλειστικά από την υφιστάμενη ορθοδοντική κατάσταση.

Το κόστος της θεραπείας διαφοροποιείται μόνο ελαφρώς σε σχέση με αυτό που θα ίσχυε στην περίπτωση που επέλεγε κανείς “κολλητά” σιδεράκια, παρά το υψηλότερο εργαστηριακό κόστος, μιας που η ιατρική αμοιβή είναι χαμηλότερη εξαιτίας των ελάχιστων αναγκαίων διευθετήσεων στο στόμα.

Σε περίπτωση απώλειας κάποιου νάρθηκα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους γονείς, μιας που η εταιρεία δίνει την δυνατότητα αντικατάστασης συνολικά 6 ναρθήκων κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας με Invisalign Teen.

Εκτός αυτού με την συγκεκριμένη μέθοδο δεν υφίσταται η ανάγκη μηνιαίων επισκέψεων στο ιατρείο. Ο έλεγχος της πορείας της θεραπείας ανά 10-12 εβδομάδες είναι απολύτως επαρκής, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τον έφηβο και τους γονείς του στην καθημερινότητά τους.

Μόνη προϋπόθεση για μια επιτυχή θεραπεία και ένα άρτιο αισθητικά και λειτουργικά αποτέλεσμα η αμέριστη συνεργασία καθόλη την διάρκεια της θεραπείας. Οι μεμβράνες Invisalign οφείλουν να βρίσκονται στο στόμα 20-21 ώρες το 24ωρο για να επιτελέσουν το έργο τους. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι εφικτή η οδοντική μετακίνηση με τον τρόπο αυτό και θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες λύσεις (“κόλλητα” σιδεράκια στην εξωτερική ή εσωτερική επιφάνεια των δοντιών) για την επίτευξη του θεραπευτικού αποτελέσματος.