Σε επιλεγμένες από τον ιατρό περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα συμβουλευτικής κατάρτισης, μέσω παρακολούθησης εν ενεργεία περιστατικών, συναδέλφων οδοντιάτρων και ορθοδοντικών στον χώρο του ιατρείου μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα που ακολουθεί ή να απευθυνθείτε στην γραμματεία του ιατρείου.