Η λήψη αποτυπωμάτων και η κατασκευή γύψινων εκμαγείων των δοντιών και των γνάθων είναι ακόμη και σήμερα η μέθοδος επιλογής της μεγάλης πλειοψηφίας των ορθοδοντικών. Πιθανώς μέσα στα επόμενα χρόνια αυτά να αντικατασταθούν από ψηφιακά μοντέλα που κατασκευάζονται ανέπαφα με τη χρήση ψηφιακών σαρωτών από όλα τα ορθοδοντικά ιατρεία. Αυτό θα γλίτωνε τους ασθενείς από τη δυσάρεστη διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων και τους γιατρούς από την αποθήκευση γύψινων εκμαγείων βάρους εκατοντάδων κιλών.

Μετά την ένταξη του TRIOS 3shape ενδοστοματικού σαρωτή στην λειτουργία του ιατρείου, η λήψη αποτυπωμάτων ανήκει για εμάς οριστικά στο παρελθόν. Οι ασθενείς πλέον δεν αναγκάζονται να υποστούν την δυσάρεστη αυτή διαδικασία πριν την έναρξη μιας ορθοδοντικής παρέμβασης στο ιατρείο μας, ενώ η ψηφιακή αποτύπωση εξασφαλίζει ταυτόχρονα την απόλυτη ακρίβεια στην αποτύπωση και την απεριορίστη δυνατότητα στην διαγνωστική αξιοποίηση όλων των οδοντικών δεδομένων ενός περιστατικού.