Η δομική ανάλυση (MSA) κατά τον Prof. Dr. Axel Bumann, αποτελεί μια σειρά από τεχνικές για την εξέταση των κροταφογναθικών διαρθρώσεων (ΚΦΓΔ) και των μασητήριων μυών. Οι τεχνικές εξέτασης έχουν αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ και τις Κάτω Χώρες, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου. Ως εκ τούτου, οι τεχνικές για την εξέταση της ΚΦΓΔ και των μασητήριων μυών σε πολλές, ελαφρώς ποικίλες μορφές είναι διαδεδομένες σε όλο τον κόσμο. Ο Prof. Dr. Axel Bumann συνόψισε έναν μεγάλο αριθμό τεχνικών εξέτασης σε μια συστηματική, εκτενή κλινική διαδικασία και τη διέδωσε με την ονομασία «δομική ανάλυση της ΚΦΓΔ». Η δομική ανάλυση εφαρμόζεται σε πολλά πανεπιστήμια και από πολλούς οδοντιάτρους εδώ και χρόνια.

Κριτική

Μερικές από τις τεχνικές εξέτασης δεν είναι απολύτως επιστημονικά τεκμηριωμένες, ενώ για άλλες απουσιάζουν τα αποδεικτικά στοιχεία για το τι ακριβώς εξετάζεται στην πραγματικότητα με την εφαρμογή τους (έλλειψη σαφήνειας του εξεταζόμενου ιστού). Έτσι, δεν είναι βέβαιο τι αξιοπιστία έχουν οι 9 διαφορετικές κατευθύνσεις συμπίεσης της ΚΦΓΔ, οι οποίες αναφέρονται στη δομική ανάλυση. Εξίσου ατεκμηρίωτα είναι τα τέσσερα διαφορετικά είδη κρότων της ΚΦΓΔ τα οποία περιγράφονται στη δομική ανάλυση. Ας αναφερθεί τέλος ότι η θεωρία των «μασητικών κατευθύνσεων φόρτισης», η οποία αναγνωρίζει τις τυχόν πρόωρες επαφές των δοντιών ως άμεσες αιτίες των παθήσεων της ΚΦΓΔ, είναι απλώς μια ακόμη μη στοιχειοθετημένη επιστημονικά υπόθεση. Ως εκ τούτου, δεν αποκλείεται με τη δομική ανάλυση να διαγνωστούν λανθασμένα τα υγιή άτομα ως πάσχοντα. Επιπλέον, η  δομική ανάλυση επικεντρώνεται κυρίως στη διάγνωση της ΚΦΓΔ, παρόλο που τα τρία τέταρτα των κρανιογναθικών δυσλειτουργιών είναι μυϊκής προέλευσης. Η ψηλάφηση των μυών γίνεται σχετικώς συνοπτικά κατά την διενέργεια της δομικής ανάλυσης. Η έρευνα των ψυχικών παραγόντων επιβάρυνσης, η οποία είναι πολύ σημαντική στη διάγνωση του πόνου, απουσιάζει εντελώς κατά την MSA. Γι’ αυτόν το λόγο, η  δομική ανάλυση ταξινομείται ως μονοαξονική, σωματική διαγνωστική διαδικασία, με έμφαση στη διάγνωση των αρθρώσεων. Παρόλο λοιπόν  που η δομική ανάλυση – τουλάχιστον σε σχέση με την ΚΦΓΔ – είναι δομημένη με συστηματικότητα, δεν αποτελεί ακόμη επιστημονικώς αποδεκτή (επικυρωμένη) διαγνωστική διαδικασία. Αντιθέτως, τα RDC/TMD (Research Diagnostic Criteria for TMD) είναι πλήρως επιστημονικώς τεκμηριωμένα και, εκτός αυτού, απαιτούν σημαντικά λιγότερες διαδικασίες για να εξαχθούν διαγνωστικά συμπεράσματα. Τα RDC/TMD είναι μια διαξονική διαγνωστική διαδικασία στην οποία συλλέγονται εξίσου σωματικά και ψυχολογικά ευρήματα.