Το ιατρείο μας είναι μεταξύ των πρώτων πανελλαδικά που έχει εντάξει την χρήση ενός ενδοστοματικού σαρωτή αποτύπωσης στην ορθοδοντική καθημερινότητα. Με τον TRIOS της 3shape, που αποτελεί την κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία κατασκευής ενδοστοματικών σαρωτών, εξασφαλίζουμε μια γρήρορη και αξιόπιστη αποτύπωση των οδοντικών τόξων και της σύγκλεισης, δίχως την δυσάρεστη για τον ασθενή διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων. Η μέγιστη ακρίβεια αποτύπωσης χωρίς την ανάγκη για τυχόν επανάληψη της διαδικασίας, η ψηφιοποίηση των οδοντικών τόξων και η κατασκευή των ορθοδοντικών συσκευών πάνω σε αυτά τα αρχεία, οδηγούν σε καλύτερη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για τις υφιστάμενες ορθοδοντικές παρεκκλίσεις, καθώς και σε γρηγορότερες παρεμβάσεις με ακόμη καλύτερα τελικά αποτελέσματα.

Δείτε στο βίντεο που παρατίθεται τόσο την απίστευτη ταχύτητα στην αποτύπωση, όσο και την άνεση με την οποία αυτή πραγματοποιείται.