Παλιότερα υπήρχε η άποψη ότι οι οδοντικές και γναθικές αποκλίσεις αποτελούν παθολογικά σημεία, ή ότι η παρουσία τους ευνοεί την ανάπτυξη διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα συνιστούν αυτοσυγκράτηση σε όσους πιστεύουν ακόμη αυτή την θεωρία. Με πολλές από τις οδοντικές/γναθικές αποκλίσεις μπορεί κανείς να διάγει έναν απρόσκοπτο και χαρούμενο βίο, δίχως να πρέπει να φοβάται ότι θα έχει κάποιο λειτουργικό/ιατρικό μειονέκτημα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν κρίνεται σκόπιμο να συνίσταται μια ορθοδοντική παρέμβαση για ιατρικές παραμέτρους.

Στην πρώτη επίσκεψή σας στο ιατρείο εξηγούμε αρχικά τις παρεκκλίσεις που υφίστανται συγκριτικά με μια “τέλεια” ορθοδοντική κατάσταση. Στη συνέχεια συζητάμε μαζί σας τις δυνατότητες, τους σκοπούς και τους συμβιβασμούς μιας ενδεχόμενης ορθοδοντικής παρέμβασης. Από το πρώτο ραντεβού θα γνωρίζετε εάν υφίσταται ιατρική αναγκαιότητα ορθοδοντικής θεραπείας, ή αν μια ενδεχόμενη ορθοδοντική παρέμβαση έχει σχεδόν αποκλειστικά αισθητικά κίνητρα, γεγονός που αποτελεί και το πιο σύνηθες σενάριο (γύρω στο 85-90%). Ο ρόλος μας σε αυτή την επίσκεψη είναι καθαρά ενημερωτικός, μεταφέροντας όλα τα απαραίτητα δεδομένα για να σχηματίσετε μια πρώτη άποψη.

Η βασική μας αρχή είναι να πραγματοποιείται μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση, έτσι ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει ελευθερία απόφασης για το εάν επιθυμεί να συνεχίσει την διαγνωστική διαδικασία διερεύνησης των δεδομένων μιας ενδεχόμενης ορθοδοντικής παρέμβασης. Να τονισθεί στο σημείο αυτό ότι σκόπιμα χρησιμοποιείται ο όρος “παρέμβαση” και όχι “θεραπεία”, μιας και τις περισσότερες φορές δεν μιλάμε για “νόσο” ή “παθολογική” κατάσταση που προϋπάρχει Οι περισσότερες ορθοδοντικές παρεμβάσεις είναι παρεμβάσεις “ελεύθερης βούλησης”, στερούμενες αυστηρής ιατρικής αναγκαιότητας, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε την πρώτη σας επίσκεψη στο ιατρείο μας.