Παρότι η πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία (Ceph) διδάσκεται πάντα κατά την εκπαίδευση των ορθοδοντικών ως διαγνωστικό αναπόσπαστο διαγνωστικό εχέγγυο, κατά κανόνα ένας έμπειρος ορθοδοντικός δεν χρειάζεται αυτή την ακτινογραφία για την κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας.

Με την πλάγια κεφαλομετρική μπορεί να μετρηθεί η σχέση των γνάθων ως προς το κρανίο και μεταξύ τους, καθώς επίσης και η θέση και η κλίση των δοντιών. Αυτές οι τιμές μέτρησης έχουν ενδιαφέρον για την εκπαίδευση των νεαρών ορθοδοντικών, καθώς και για επιστημονικές μελέτες, αλλά συμβάλλουν ελάχιστα στον προγραμματισμό των συνηθισμένων ορθοδοντικών θεραπειών.

Γι’ αυτόν το λόγο στο ιατρείο μας η πλάγια κεφαλομετρική χρησιμοποιείται μόνο στο 5-10% των περιπτώσεων. Πρόκειται για περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα, π.χ. όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να αφαιρεθούν, ή όχι, μόνιμα δόντια. Ομοίως, στο ιατρείο μας χρησιμοποιούμε πάντα την Ceph όταν πρόκειται να εκτελεστούν χειρουργικές μετατοπίσεις γνάθου στα πλαίσια μιας ορθογναθικής αντιμετώπισης του ασθενή.

Μια πλάγια κεφαλομετρική ακτινογραφία με σύγχρονα, ψηφιακά ακτινολογικά μηχανήματα προκαλεί έκθεση σε ακτινοβολία περίπου 5 microsievert, η οποία αντιστοιχεί περίπου με την κανονική ακτινοβολία υποβάθρου μίας ημέρας στη στάθμη της θάλασσας. Συνεπώς πρόκειται σε κάθε περίπτωση για ελάχιστη, πλην όμως στις περισσότερες περιπτώσεις, περιττή επιβάρυνση.