Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα ορθοδοντικό περιστατικό το οποίο να έχει μια ξεκάθαρη ιδανική λύση όλων των παραμέτρων που το διέπουν. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε στους ασθενείς μας, όπου αυτό είναι εφικτό, ρεαλιστικές μεθόδους επίλυσης, παρουσιάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του κάθε ενδεχομένου. Στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορούν οι ασθενείς μας να σταθμίσουν από μόνοι τους ποια από τις προτεινόμενες λύσεις τους φαίνεται η πιο λογική και ταιριαστή για τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

Οι ασθενείς μας μπορούν κατά την διαδικασία αυτή της λήψης απόφασης να εμπιστευτούν το υψηλότατο επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης που τους παρέχουμε απλόχερα και χωρίς καμία απολύτως δέσμευση. Τα 4 χρόνια ειδίκευσης στον τομέα της ορθοδοντικής, τα τρία χρόνια ειδίκευσης στον τομέα των κρανιογναθικών διαταραχών, καθώς και οι δυο διδακτορικές διατριβές, όλα σε Πανεπιστήμια της Γερμανίας, εξασφαλίζουν ότι όσο αφορά το επίπεδο κατάρτισης βρίσκεστε στα καλύτερα δυνατά χέρια. Αν προστεθεί σε όλα αυτά η συνεχής συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια και η διενέργεια εισηγήσεων εκ μέρους μας σε συναδέλφους τότε καταλαβαίνει κανείς για ποιο λόγο η ενημέρωση, η κατάρτιση του σχεδίου θεραπείας και η ορθοδοντική παρέμβαση βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο επιστημονικής τεκμηρίωσης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για όλους τους ασθενείς μας.