Ο χρόνος των ασθενών μας αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό. Επιπλέον, κάθε ορθοδοντική θεραπεία αποτελεί επιβάρυνση η οποία πρέπει να περιορίζεται σε όσο το δυνατόν μικρότερα πλαίσια. Συνεπώς, πάντα προσπαθούμε να εργαζόμαστε με όσο το δυνατόν συντομότερους χρόνους θεραπευτικής παρέμβασης.

 

Μικρότερη επιβάρυνση για τους ασθενείς μας

 

Ενώ η ορθοδοντική θεραπεία των νεαρών ασθενών πολλές φορές διαρκεί συνήθως τρία έως τέσσερα χρόνια, εμείς περιοριζόμαστε στα ενάμιση με δύο χρόνια κατά μέσο όρο. Τέσσερα χρόνια ή δύο χρόνια με σιδεράκια; Αυτό μπορεί να μην ενδιαφέρει τους περισσότερους ορθοδοντικούς, έχει όμως ουσιώδη διαφορά για τους ασθενείς!

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά και τους εφήβους, διότι τα κίνητρά τους συνήθως περιορίζονται στο ένα ή δύο έτη θεραπείας: αν χρειαστεί περισσότερο διάστημα, η υπομονή των νεαρών ασθενών εξαντλείται και οι θεραπείες καταλήγουν σε αποτυχία. Ακόμη και οι ενήλικες ασθενείς προτιμούν ασφαλώς την  συντομότερη δυνατή θεραπεία με την ίδια υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε επίσης ότι η θεραπεία με ορθοδοντικά σιδεράκια ενέχει και κινδύνους, οι οποίοι μπορούν εξίσου να ελαχιστοποιηθούν με μια σύντομη παρέμβαση.

Ο βέλτιστος προγραμματισμός της έναρξης της θεραπείας ανάλογα με τη σωματική ανάπτυξη, τα αποτελεσματικά “κολλητά” σιδεράκια, καθώς και η προσεκτική και εντατική εφαρμογή του θεραπευτικού πλάνου, εξασφαλίζουν στους ασθενείς μας τους ασυνήθιστα σύντομους χρόνους θεραπείας. Επειδή ο χρόνος θεραπείας έχει μεγάλη σημασία για τους ασθενείς, πάντα πριν από την έναρξη της θεραπείας αναφέρουμε σε μήνες τους αναμενόμενους χρόνους παρέμβασης. Αυτό επιτρέπει σε κάθε ασθενή να σταθμίσει ρεαλιστικά τις αναμενόμενες επιβαρύνσεις.