Κατά την διάρκεια μιας ορθοδοντικής παρέμβασης για να μετακινηθεί ένα ή περισσότερα δόντια χρησιμοποιούνται άλλα δόντια της ίδιας ή της άλλης γνάθου ως στηρίγματα.  Σε πολλές των περιπτώσεων τα δόντια στηρίγματα παρουσιάζουν λόγω των εφαρμοζόμενων δυνάμεων μια ανεπιθύμητη μετακίνηση (απώλεια στήριξης). Ενώ λοιπόν στις περισσότερες των περιπτώσεων η απώλεια στήριξης δεν δημιουργεί κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, υπάρχουν παρεμβάσεις που ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε αρνητικές συνέπειες. Στις περιπτώσεις αυτές η χρήση των ορθοδοντικών μικροεμφυτευμάτων (TAD) είναι επιβεβλημένη, αποτελώντας μηχανισμούς προσωρινής απόλυτης στήριξης (Temporary Anchorage Device ή TAD). 

Τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα χρησιμοποιούνται λοιπόν σε περιπτώσεις ελλειπόντων  οπισθίων δοντιών, ή ακατάλληλης στηρικτικής ικανότητας των υπαρχόντων δοντιών (π.χ λόγω περιοδοντίτιδας) ή για την επίτευξη πολύπλοκων μετακινήσεων που δεν θα ήταν εφικτές με διαφορετικό τρόπο και με αποκλειστικά οδοντική στήριξη.

 

Τοποθέτηση & αφαίρεση

Τα ορθοδοντικά μικροεμφυτεύματα τοποθετούνται εύκολα, με τοπική αναισθησία και μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Συνήθως αυτό πραγματοποιείται με απλή κοχλίωση στην φατνιακή απόφυση, ανάμεσα από τις ρίζες των δοντιών, ή στην υπερώα (ουρανίσκο), ενώ η φόρτισή τους είναι άμεση.

Η αφαίρεση των ορθοδοντικών μικροεμφυτευμάτων είναι επίσης πολύ εύκολη. Γίνεται με απλή αποκοχλίωση, στις περισσότερες των περιπτώσεων δίχως καν τη χρήση τοπικής αναισθησίας, αφού είναι ανώδυνη. Η ακολουθούμενη διαδικασία επούλωσης είναι άμεση.