Η δημιουργία ψηφιακών εκμαγείων, ως αποτέλεσμα της ενδοστοματικής σάρωσης, αλλάζει ριζικά τόσο τις διαγνωστικές δυνατότητες, όσο και την ακρίβεια στον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης. Με το ψηφιακό αρχείο που προκύπτει λοιπόν ως αποτέλεσμα της σάρωσης με τον TRIOS 3shape, ο ορθοδοντικός έχει την δυνατότητα να θέσει πριν από την έναρξη της παρέμβασης το επιδιωκώμενο αποτέλεσμα και όλα τα επιμέρους στάδια οδοντικής μετακίνησης για την επίτευξη αυτού, και να το παρουσιάσει στον ενδιαφερόμενο. Επίσης είναι εφικτό να κατασκευαστεί η

ορθοδοντική συσκευή μέσω του ψηφιακού αρχείου και με την βοήθεια νάρθηκα που παράγεται από 3D εκτυπωτή, γεγονός που έχει αντίκτυπο στην καλύτερη εφαρμογή και έδραση της, άρα σε γρηγορότερες και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις με καλύτερα τελικά αισθητικά και λειτουργικά αποτελέσματα.

Η ψηφιακή ορθοδοντική είναι αναπόσπαστο κομμάτι μιας σύγχρονης αντιμετώπισης, συνιστώντας έναν από τους κρισιμότερους παράγοντες για την επίτευξη άριστων αισθητικά και λειτουργικά θεραπευτικών αποτελεσμάτων.