Προκειμένου να βρίσκεται κανείς στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο στην διαγνωστική διαδικασία καθώς και στην επιλογή των θεραπευτικών μέσων, επιβάλλεται η διαρκής και δια βίου μάθηση και εκπαίδευση. Για τον λόγο αυτό η ετήσια συνδρομή των κορυφαίων διεθνών επιστημονικών περιοδικών της Ορθοδοντικής ειδικότητας και η συνεχής επισκόπηση του περιεχομένου τους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας στο ιατρείο. Να προστεθεί σε αυτό το σημείο ότι η υπερπλήρης βιβλιοθήκη του ιατρείου περιλαμβάνει σχεδόν όλα τα κορυφαία ξενόγλωσσα συγγράμματα (άνω των 200 σε αριθμό) που άπτονται της Ορθοδοντικής και Οδοντιατρικής επιστήμης. Η χρήση όλης αυτής της βιβλιογραφίας ως εχέγγυο για την άρτια διάγνωση και θεραπεία των ασθενών μας, που δυστυχώς αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα της μηχανικής αναπαραγωγής προτύπων που προέκυψαν κατά την εκάστοτε περίοδο της ειδίκευσης του ορθοδοντικού στην εκάστοτε σχολή με ότι αυτό συνεπάγεται, μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές και πάντα επιστημονικά διασφαλισμένες ορθοδοντικές υπηρεσίες σε όσους μας εμπιστεύονται. Να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι πέρα από την διαρκή ενασχόληση με την ορθοδοντική βιβλιογραφία, υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο δέκα μέρες ετησίως, αφορούν ενεργές παρουσίες σε σεμινάρια και συνέδρια του ορθοδοντικού κλάδου.