Ακολουθούν όλα τα πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων και συνεδρίων εκ μέρους του ιατρού. Η διαρκής επιμόρφωση, που λειτουργεί ως εχέγγυο για την άρτια διάγνωση και θεραπεία των ασθενών μας, και που δυστυχώς αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα της μηχανικής αναπαραγωγής προτύπων που προέκυψαν κατά την εκάστοτε περίοδο της ειδίκευσης του ορθοδοντικού στην εκάστοτε σχολή, με ότι αυτό συνεπάγεται, μας καθιστά ικανούς να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές και επιστημονικά τεκμηριωμένες ορθοδοντικές υπηρεσίες σε όσους μας εμπιστεύονται.