Ακολουθούν όλα τα διπλώματα σπουδών του ιατρού. Η υψηλή ακαδημαϊκή του κατάρτιση εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή επιστημονική τεκμηρίωση κάθε ορθοδοντικής πράξης και την εφαρμογή των πιο σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων.