Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος χρήστης των εξής ορθοδοντικών εφαρμογών γλωσσικής τεχνικής:

DW Lingual Systems

Incognito Appliance System

Lingual Liberty System

Harmony Lingual System

ALIAS Lingual Bracket System

2D Lingual System

Ormco STb Lingual System

 

Επίσης είναι πιστοποιημένος χρήστης των εξής τεχνικών προκαθορισμένης ορθοδοντικής μετακίνησης μέσω διάφανων ναρθήκων:

Invisalign System

Orthocaps System

Clear Aligner System