Περισσότερα νέα περιστατικά του ιατρείου με την συγκεκριμένη μέθοδο μπορείτε να δείτε στην αντίστοιχη ενότητα της νέας μας ιστοσελίδας www.premiumorthodontics.gr που αφορά κυρίως την συγκεκριμένη μέθοδο ορθοδοντικής θεραπείας με νάρθηκες Invisalign.