Στόχος του ιατρείου μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου αποδοτικότητας ορθοδοντικών παρεμβάσεων σε όλους τους ασθενείς. Οι θεραπείες μας στοχεύουν στα καλύτερα αποτελέσματα, στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και στη δημιουργία όσο το δυνατόν πιο περιορισμένων αισθητικών και λειτουργικών συμβιβασμών κατά την διάρκειά τους. Όλα αυτά σε μια φιλική ατμόσφαιρα στην οποία οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση και η συνεχής και εκτενής επιμόρφωση, προκειμένου να συγκεντρώνουμε διαρκώς την υπάρχουσα τεχνογνωσία που καθίσταται διαθέσιμη στους ασθενείς μας.

Η προσέγγιση του ιατρείου μας είναι επικεντρωμένη στον ασθενή. Αυτό σημαίνει ότι οι επιθυμίες και οι ανάγκες του ασθενούς έχουν προτεραιότητα. Ως γιατροί θεωρούμε καθήκον μας να προσφέρουμε στους ασθενείς μας όλες τις υπάρχουσες θεραπευτικές δυνατότητες και να τους παρέχουμε συμβουλές στις επιλογές τους. Επειδή οι αποκλίσεις των θέσεων των δοντιών και των γνάθων δεν συνιστούν ασθένειες και συνήθως δεν χρειάζεται να υποβληθούν κατ΄ ανάγκην σε θεραπεία, η θέση του συμβούλου είναι πιο κατάλληλη από εκείνη του “παντογνώστη” γιατρού, όπως συμβαίνει συχνά ακόμη και σήμερα. Θέλουμε να προσφέρουμε ένα μοντέλο επικεντρωμένο στον ασθενή, όχι στον γιατρό.

Οι έφηβοι ασθενείς συνήθως υποβάλλονται σε παρέμβαση στα πλαίσια της οποίας επιδιώκεται πάντα η επίτευξη του ιδανικού αποτελέσματος. Αυτό σημαίνει ότι κατά κανόνα όχι μόνο ευθυγραμμίζονται τα δόντια, αλλά ρυθμίζεται ιδανικά το δάγκωμα των δοντιών. Στους νέους ασθενείς συνήθως είναι δυνατή η επίτευξη ιδανικών αποτελεσμάτων, λόγω της υπάρχουσας διαδικασίας ανάπτυξης, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Οι νεαροί ασθενείς μας κατά κανόνα δεν έρχονται με δική τους πρωτοβουλία, αλλά κατόπιν επιθυμίας των γονέων τους, οι οποίοι συνήθως θέλουν μια ολοκληρωμένη θεραπεία με τέλεια αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, και στην θεραπεία των νέων ασθενών συχνά υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις κατά τον προγραμματισμό και την διαδικασία της, στις οποίες πρέπει να λαμβάνονται σε κάθε περίπτωση υπόψη οι επιθυμίες των ασθενών και των γονέων.

Αντίθετα, οι ενήλικες ασθενείς μας έχουν συνήθως δικές τους συγκεκριμένες ιδέες και πρότυπα για το τι να αναμένουν ως αποτέλεσμα από μια ενδεχόμενη ορθοδοντική θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι θέλουν να ευθυγραμμισθούν μόνο τα πρόσθια δόντια, κάποιοι άλλοι όμως επιθυμούν μεταβολές ολόκληρης της θέσης της οδοντοστοιχίας και του προσώπου.

Ένας ορθοδοντικός γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το ιδανικό και δίχως παρεκκλίσεις πρότυπο της διάταξης των δοντιών στην γνάθο, και ποια η άριστη συγκλεισιακή σχέση των γνάθων μεταξύ τους. Επειδή όμως οι οδοντικές και συγκλεισιακές παρεκκλίσεις δεν συνιστούν σε καμία των περιπτώσεων παθήσεις, χωρίς να υπάρχει συνεπώς ιατρική ένδειξη αντιμετώπισής τους, δεν δικαιολογείται ηθικώς σε καμία των περιπτώσεων, η με κάθε τρόπο και σε όλα τα περιστατικά, επιδίωξη για ένα ιδανικό τελικό αποτέλεσμα. Σε ότι αφορά τους ενήλικες ασθενείς μας λοιπόν, είναι καλύτερα να ρωτούμε τις επιθυμίες και το κίνητρό τους για τους λόγους που τους οδήγησαν στο ιατρείο μας και να τις χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς για τον ορθό προγραμματισμό της θεραπείας. Η υποβολή ερωτήσεων και ο διάλογος με τους ασθενείς σχετικά με τις επιθυμίες τους, πραγματοποιούνται πάντα κατά την διαγνωστική προσέγγιση και σίγουρα πριν τον προγραμματισμό της θεραπείας.