Ας είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότερες ορθοδοντικές παρεμβάσεις είναι παρεμβάσεις επιλογής για αισθητικούς λόγους και χωρίς καμία σαφή ιατρική ή λειτουργική ένδειξη. Όπου βέβαια είναι απαραίτητο, περιλαμβάνονται οι τυχόν υπάρχουσες ιατρικές πτυχές και ενδείξεις στην κατάρτιση και τον προγραμματισμό της ορθοδοντικής θεραπείας.  

Φυσικά, η επίτευξη της τέλειας αισθητικής είναι ένας από τους κύριους στόχους της θεραπείας. Όμως η προσέγγισή μας δεν περιορίζεται σε αυτήν, αλλά έχει ως στόχο την καλύτερη δυνατή αρμονία όλων των εμπλεκόμενων δομών: των δοντιών, του περιοδοντίου, των μυών και των κροταφογναθικών αρθρώσεων. Η επιθυμία μας  είναι να υπερβούμε το παραδοσιακό “μηχανιστικό” πρότυπο της οδοντιατρικής υπέρ μιας “ολιστικής” προσέγγισης, στην οποία φυσικά και η ανθρώπινη ψυχή καταλαμβάνει τη θέση της ως ανεξάρτητο μέγεθος. Η ορθοδοντική σε καμία των περιπτώσεων δεν περιορίζεται απλά στο να τοποθετούνται σιδεράκια στα δόντια των ασθενών.

Προκειμένου να επιτευχθούν όχι μόνο καλαίσθητα, αλλά και μακροπρόθεσμα βιώσιμα αποτελέσματα, από την αρχική κιόλας διάγνωση δίνεται μεγάλη προσοχή στο περιοδόντιο και στις λειτουργικές απαιτήσεις του εκάστοτε περιστατικού. Όποτε είναι απαραίτητο, δημιουργούμε, σε συνεργασία με τον οδοντίατρο, τους γναθοχειρουργούς και περιστασιακά ακόμη και με άλλες ειδικότητες (ΩΡΛ, λογοθεραπεία και φυσιοθεραπεία), τις συνθήκες για μια επιτυχημένη ορθοδοντική θεραπεία.