Οι χρόνοι θεραπείας πρέπει να είναι τόσο σύντομοι όσο επιτρέπει η βιολογία της ορθοδοντικής μετακίνησης, με εφαρμογή όσο το δυνατόν ήπιων δυνάμεων στα δόντια. Αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω της χρήσης των πιο σύγχρονων ορθοδοντικών συσκευών και τεχνικών, κυρίως όμως μέσω της μεθοδικότητας που διακρίνει την κατάρτιση του σχεδίου της ορθοδοντικής παρέμβασης. Ο τόσο σημαντικός για τον ασθενή χρόνος θεραπείας καθορίζεται με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια πριν από την έναρξη της θεραπείας και κατά κανόνα τηρείται χωρίς ή με ελάχιστη απόκλιση.

Σε αντίθεση με ό,τι συνηθίζεται, αποτυπώνουμε εικονικά την υπάρχουσα κατάσταση του στόματος με ένα πλήρες σετ από φωτογραφίες, οι οποίες λειτουργούν βοηθητικά για τον ασθενή, ώστε να συμπεριλαμβάνεται η άποψή του κατά τον προγραμματισμό της παρέμβασης. Οι τελικές φωτογραφίες  επιδεικνύονται μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας και, αν είναι επιθυμητό, παραδίδονται στον ασθενή.

Τέλος, μετά την επίτευξη του στόχου της θεραπείας χρειάζεται μια εξατομικευμένη προσέγγιση για τη διατήρηση (σταθεροποίηση) του αποτελέσματος: η φάση συγκράτησης μπορεί να κυμαίνεται από λίγους μήνες με κινητές συσκευές έως τη δια βίου χρήση ενός σταθερού ακίνητου συγκρατητικού σύρματος στην γλωσσική επιφάνεια των δοντιών. Είμαστε ειλικρινείς προς τους ασθενείς, όποιος λαμβάνει σοβαρά υπόψη του την τέλεια αισθητική και θέλει πάση θυσία να την διατηρήσει, θα πρέπει να σταθεροποιεί τα πρόσθια τουλάχιστον δόντια του εφ’ όρου ζωής.