Γιατί δεν είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται λευκά σύρματα; Αποτελεί η χρήση επιχρυσωμένων εναλλακτική;

Κατά την διάρκεια μιας παρέμβασης με ορατή ακίνητη συσκευή είναι εύλογη η επιθυμία χρήσης λευκού σύρματος για αισθητικούς λόγους. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει πως τα λευκά σύρματα αποτελούνται στο εσωτερικό τους από ένα “κανονικό” σύρμα, με μια λευκή επικάλυψη teflon να τα περιβάλλει. Η χρήση επιχρυσωμένων τόξων κατά την διάρκεια μιας ορθοδοντικής παρέμβασης έχει…