Γιατί υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα οικονομικά δεδομένα της ίδιας φαινομενικά θεραπείας μεταξύ διαφόρων ορθοδοντικών;

Μια από όλες τις απόψεις άρτια ορθοδοντική ιατρική προσέγγιση ενός περιστατικού περιλαμβάνει τα εξής: την ενδελεχή ενημέρωση για όλες τις πτυχές, τα πλεονεκτήματα και τους τυχόν συμβιβασμούς μιας ενδεχόμενης ορθοδοντικής παρέμβασης. την χρήση υλικών/συσκευών (brackets) που δεν δύναται να βλάψουν την στοματική κοιλότητα ή και την γενική υγεία (ανακυκλώσιμα brackets και σύρματα που χρησιμοποιούνται δυστυχώς…