Ορθοδοντική και Υγεία – Ανέντιμη διαφήμιση διενέργειας ορθοδοντικών “θεραπειών” για ιατρικούς λόγους και με ιατρικά οφέλη

Ελάχιστα ορθοδοντικά κλινικά ευρήματα συνιστούν παθολογικές καταστάσεις. Ουσιαστικά και αυστηρά κρίνοντας το μόνο ορθοδοντικό κλινικό σημείο που συνιστά παθολογική κατάσταση είναι η υπάρξη χειλεο-, γναθο-, υπερωιοσχιστίας.  Πράγματι η τεράστια πλειοψηφία των ορθοδοντικών αποκλίσεων από το ιδανικό δεν συνιστούν σε καμία των περιπτώσεων παθολογικά σημεία. Ωστόσο, πολλοί είναι οι ορθοδοντικοί που δηλώνουν ότι οι ορθοδοντικές “ανωμαλίες”…

Γιατί είναι απαραίτητη η χρήση διαγναθικών ελαστικών κατά την διάρκεια μιας ορθοδοντικής θεραπείας;

Τα λεγόμενα “λαστιχάκια” που ενώνουν την άνω με την κάτω ορθοδοντική συσκευή δεν είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι μιας ορθοδοντικής παρέμβασης. Υπάρχουν δε περιστατικά που τα λαστιχάκια αυτά είναι το καθοριστικότερο κομμάτι μιας ορθοδοντικής θεραπείας. Τα διαγναθικά λαστιχάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διόρθωση ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την σύγκλειση των δοντιών. Όταν τα…