Γιατί υπάρχουν γενικοί οδοντίατροι που παρέχουν ορθοδοντικές «θεραπείες» με «αόρατους» νάρθηκες (τύπου Invisalign, Clear Aligner κτλ.);

Όλο και περισσότεροι γενικοί οδοντίατροι παρέχουν στις μέρες μας ορθοδοντικές παρεμβάσεις με διαφανείς (“αόρατους» κατ’ αυτούς…) νάρθηκες στα ιατρεία τους. Ποιος είναι αλήθεια ο λόγος που συμβαίνει αυτό; Γιατί οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι παρέχουν μόνο τέτοιου είδους ορθοδοντικές «θεραπείες»; Γιατί δεν ασχολούνται με ολόκληρο το φάσμα της ορθοδοντικής, επιλέγοντας αντιθέτως αποκλειστικά το συγκεκριμένο τομέα;  Ο λόγος…