Ποια η ορθή διαχείριση σε περίπτωση απώλειας δοντιών από τραύμα σε ένα παιδί;

Συνημμένα παρατίθεται το πρωτόκολλο ορθής αντιμετώπισης σε περίπτωση κατάγματος ή εκγόμφωσης ενός τομέα, γεγονός που είναι δυστυχώς αρκετά σύνηθες φαινόμενο στην ηλικία μεταξύ 7-10 ετών.Να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι αν δεν πραγματοποιηθεί ΑΜΕΣΗ και σύμφωνα με το πρωτόκολλο επανεμφύτευση (εντός 2ώρου από το ατύχημα) του εκγομφωθέντος δοντιού, αλλά αντιθέτως περάσουν αρκετές ώρες, τότε…