Υπάρχουν σιδεράκια που οδηγούν σε γρηγορότερα αποτελέσματα; Που προκαλούν λιγότερο πόνο και ριζικές απορροφήσεις;

Η επιτροπή ανταγωνισμού και διαφήμισης ASA του Ηνωμένου Βασιλείου με απόφαση της στις 08.03.2017 απαγόρευσε στην οδοντιατρική κλινική Islington Green Dental Practice IGDP, έπειτα από καταγγελία ορθοδοντικού για παραπλανητική διαφημιστική καμπάνια, την αναφορά εκ μέρους της διαφόρων παραμέτρων που σχετίζονται με το χρησιμοποιούμενο από αυτήν ορθοδοντικό σύστημα και τα αναφερόμενα από αυτήν οφέλη του. Η…

Γιατί είναι σκόπιμο να επιλέγει κανείς για την ορθοδοντική του θεραπεία ιατρείο που είναι όλες τις καθημερινές ημέρες ανοικτό;

Κατά την διάρκεια μιας ορθοδοντικής θεραπείας δεν είναι εφικτό να αποκλείσει κανείς την πιθανότητα εκτάκτων καταστάσεων. Ειδικά τα περιστατικά που φέρουν στο στόμα τους ακίνητες συσκευές είναι δυνατόν να εμφανίσουν ζητήματα όπως αποκολλημένα σιδεράκια, σύρματα που εξέχουν και ενοχλούν, αποκλίνουσες προσδέσεις που τραυματίζουν το εσωτερικό του χείλους και πολλά άλλα ζητήματα που δύναται να αποτελέσουν…