σιδερακια κοστος

Ποια η πολιτική οικονομικής χρέωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιατρείου σας;

Το συνολικό κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας προκύπτει από το άθροισμα της ιατρικής αμοιβής του ιατρού και του εκάστοτε εργαστηριακού κόστους των χρησιμοποιούμενων συσκευών. Σε ότι αφορά την πολιτική του ιατρείου μας ακολουθούμε τον εξής τρόπο υπολογισμού της συνολικής χρέωσης: Περιστατικά με εξωτερικά ή εσωτερικά σιδεράκια έχουν την ίδια ιατρική αμοιβή για την επίτευξη του τελικού…