Μπορεί κανείς να εφαρμόζει το #μένουμεσπίτι και η ορθοδοντική του θεραπεία να συνεχίζεται απρόσκοπτα;

Ασφαλώς και μπορεί…με μια σειρά από διαφανείς μεμβράνες/νάρθηκες προκαθορισμένης μετακίνησης η επίσκεψη στο ιατρείο καθίσταται περιττή…αρκεί ο ορθοδοντικός να έχει κάνει έναν σωστό θεραπευτικό προγραμματισμό και ο ενδιαφερόμενος να φοράει 22 ώρες το 24ωρο την κάθε μεμβράνη/νάρθηκα…η ψηφιακή τεχνολογία σε συνδυασμό τμε ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης του ορθοδοντικού και συνεργασίας του ενδιαφερόμενου, κάνουν εφικτή μια…