“Αόρατη Ορθοδοντική”: Ποιες οι δυο μέθοδοι; Ποια τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της καθεμίας; (YouTube Video)

Στο βίντεο αυτό γίνεται μια παρουσίαση για τις δυο μεθόδους της λεγόμενης “αόρατης” ορθοδοντικής: Τους διαφανείς νάρθηκες και τα γλωσσικά “εσωτερικά” σιδεράκια. Ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε επιλογής; Γιατί οι διαφανείς νάρθηκες είναι πολύ περισσότερο “της μόδας”; Γιατί παρέχουν και γενικοί οδοντίατροι παρεμβάσεις “αόρατης” ορθοδοντικής με διαφανείς νάρθηκες; Που είναι καλύτερο να…