Για ποιο λόγο για την ίδια (θεωρητικά) θεραπεία, με την ίδια (θεωρητικά) συσκευή, υπάρχουν αποκλίσεις που κυμαίνονται από 500-2000 ευρώ ανάλογα με τον ορθοδοντικό; Που οφείλονται αυτές οι τεράστιες διακυμάνσεις;

Στο ιατρείο μας προσέρχονται όλο και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι για ορθοδοντική παρέμβαση που μετά από “έρευνα αγοράς” εκφράζουν την απορία τους για την τεράστια διακύμανση που παρουσιάζει το κόστος της ίδιας (θεωρητικά) παρέμβασης ανάμεσα σε διάφορους ορθοδοντικούς. Είναι απολύτως φυσιολογικό να δημιουργείται μεγάλη σύγχυση όταν παραδείγματος χάριν ακούνε ότι για την ίδια (θεωρητικά) θεραπεία κάποιος ορθοδοντικός…