Στείλτε φωτογραφίες από τα δόντια, το χαμόγελο και την σύγκλειση (“δάγκωμα”), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται, προκειμένου να λάβετε μια αρχική διερευνητική ενημέρωση για την δυνατότητα και τις πτυχές μιας ενδεχόμενης ορθοδοντικής παρέμβασης στην περίπτωσή σας (με χειλική ή γλωσσική συσκευή, καθώς και με την μέθοδο προκαθορισμένης ορθοδοντικής μετακίνησης με νάρθηκες Invisalign), χωρίς να είναι αναγκαία η επίσκεψη στο ιατρείο μας. Μέσος χρόνος απόκρισης οι 48 ώρες από την στιγμή της αποστολής.

Οδηγίες λήψης φωτογραφιών για μια διευρευνητική εξ αποστάσεως ενημέρωση

Δείτε προσεκτικά το βίντεο λήψης έξω- και ενδοστοματικών φωτογραφιών. Αντί του στοματοδιαστολέα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα κουτάλι μεσαίου μεγέθους για κάθε μάγουλο, είτε ακόμα καλύτερα τα δυο σας δάκτυλα (δείκτη και μέσο) για κάθε πλευρά. Είναι προφανές ότι οι εικονιζόμενες στο βίντεο εξωστοματικές φωτογραφίες δεν είναι απαραίτητες για την διερευνητική ενημέρωση, καθώς και ότι χρειάζεστε ένα άτομο που θα σας φωτογραφίζει ενώ εσείς θα κρατάτε τα χείλη/μάγουλα μακριά από τα δόντια.