Περιστατικό 87

Περιστατικό 87ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπο άνω κυνόδοντα και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή. Οι ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία πόνου στην ΚΦΓΔ που παρήλθε μετά την ορθοδοντική θεραπεία.

Περιστατικό 79

Περιστατικό 79ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εκτεταμένη οριζόντια πρόταξη σε βάση έντονου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου με την αφαίρεση δυο ενδοδοντικά θραπευμένα γομφίων στην άνω γνάθο και την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής. Μετά το πέρας της ορθοδοντικής ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση των άνω προσθίων δοντιών.

Περιστατικό 68

Περιστατικό 68ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών σε υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών στην κάτω γνάθο και με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.

Περιστατικό 43

Περιστατικό 43ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Λόγω άρνησης της ασθενούς για ορθογναθική θεραπευτική παρέμβαση, διενέργεια εξαγωγών δυο ενδοδοντικά θεραπευμένων γομφίων στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική στην άνω και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 30

Περιστατικό 30ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή λόγω έντονης ανεωγμένης δήξης. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 8

Περιστατικό 8ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού που εμφάνιζε αυξημένη οριζόντια πρόταξη και ανεωγμένη δήξη με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 6

Περιστατικό 6ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή και την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένη δήξης, αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και έντονης εγγύς απόκλισης κάτω γομφίων.