Περιστατικό 87

Περιστατικό 87 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπο άνω κυνόδοντα και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή. Οι ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία πόνου στην ΚΦΓΔ που παρήλθε μετά την ορθοδοντική θεραπεία.

Περιστατικό 79

Περιστατικό 79 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εκτεταμένη οριζόντια πρόταξη σε βάση έντονου οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου με την αφαίρεση δυο ενδοδοντικά θραπευμένα γομφίων στην άνω γνάθο και την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής. Μετά το πέρας της ορθοδοντικής ακολούθησε αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση των άνω προσθίων δοντιών.

Περιστατικό 68

Περιστατικό 68 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών σε υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών στην κάτω γνάθο και με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.

Περιστατικό 43

Περιστατικό 43 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Λόγω άρνησης της ασθενούς για ορθογναθική θεραπευτική παρέμβαση, διενέργεια εξαγωγών δυο ενδοδοντικά θεραπευμένων γομφίων στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική στην άνω και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 30

Περιστατικό 30 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή λόγω έντονης ανεωγμένης δήξης. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 8

Περιστατικό 8 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού που εμφάνιζε αυξημένη οριζόντια πρόταξη και ανεωγμένη δήξη με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 6

Περιστατικό 6 ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή και την διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένη δήξης, αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και έντονης εγγύς απόκλισης κάτω γομφίων.