Περιστατικό 83

Περιστατικό 83ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με βρεφικού τύπου κατάποση (πρόσθια μεσοφραγμική θέση της γλώσσας κατά την κατάποση) με την βοήθεια ακίνητης συσκευής σταθεροποιημένης σε δακτυλίους των άνω γομφίων.