Περιστατικό 275

Περιστατικό 275ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη πολύ αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Εξαγωγή ενός προγομφίου στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 223

Περιστατικό 223ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών με αφαίρεση συνολικά τεσσάρων οδόντων με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 100

Περιστατικό 100ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση υφιστάμενης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και συνωστισμού με την εξαγωγή δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 93

Περιστατικό 93ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη έντονη οριζόντια πρόταξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών προγομφίων στην άνω γνάθο.