Περιστατικό 223

Περιστατικό 223 ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών με αφαίρεση συνολικά τεσσάρων οδόντων με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 100

Περιστατικό 100 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση υφιστάμενης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και συνωστισμού με την εξαγωγή δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 93

Περιστατικό 93 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη έντονη οριζόντια πρόταξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 90

Περιστατικό 90 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με αυξημένη οριζόντια πρόταξη και συνωστισμό των προσθίων οδόντων μετά την διενέργεια δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.