Περιστατικό 275

Περιστατικό 275ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με υφιστάμενη πολύ αυξημένη οριζόντια πρόταξη. Εξαγωγή ενός προγομφίου στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 274

Περιστατικό 274ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγές δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 223

Περιστατικό 223ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών με αφαίρεση συνολικά τεσσάρων οδόντων με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 76

Περιστατικό 76ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εγκλείστους κυνόδοντες στην άνω γνάθο και με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής για την διευθέτησή τους στον φραγμό.

Περιστατικό 74

Περιστατικό 74ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων στην άνω γνάθο και την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 66

Περιστατικό 66ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 65

Περιστατικό 65ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.