Περιστατικό 223

Περιστατικό 223 ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών με αφαίρεση συνολικά τεσσάρων οδόντων με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 76

Περιστατικό 76 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με εγκλείστους κυνόδοντες στην άνω γνάθο και με την βοήθεια ακίνητης γλωσσικής συσκευής για την διευθέτησή τους στον φραγμό.

Περιστατικό 74

Περιστατικό 74 ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων στην άνω γνάθο και την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 66

Περιστατικό 66 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 65

Περιστατικό 65 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.

Περιστατικό 64

Περιστατικό 64 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 63

Περιστατικό 63 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητες γλωσσικές συσκευές για την διευθέτηση υφιστάμενου συνωστισμού των φραγμών.