Περιστατικό 52

Περιστατικό 52ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την δίορθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και την διευθέτηση του άνω αριστερού κυνόδοντα με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 51

Περιστατικό 51ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή για την προπροσθετική διάνοιξη ικανών μεσοδιαστημάτων στην περιοχή των συγγενώς ελλειπόντων πλαγίων τομέων της άνω γνάθου. Προσθετική αποκατάσταση με γέφυρα τύπου Maryland λόγω προβολής των ούλων κατά το χαμόγελο και για την αποφυγή μακροπρόθεσμα τυχόν μεταεμφυτευματικών υφιζήσεων.

Περιστατικό 50

Περιστατικό 50ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διάνοιξη ιακνού μεσοδιαστήματος στην περιοχή του ελλείποντος αριστερού πλάγιου τομέα για την τοποθέτηση εμφυτεύματος και την άρτια από αισθητικής και λειτουργικής άποψης προσθετικής αποκατάστασης.

Περιστατικό 49

Περιστατικό 49ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων και εμβύθιση των άνω προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.

Περιστατικό 48

Περιστατικό 48ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 47

Περιστατικό 47ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και αισθητική χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο για την επίλυση υφιστάμενου συνωστισμού.

Περιστατικό 46

Περιστατικό 46ΜετάΠριν Προπροσθετική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διόρθωση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης με υπόβαθρο έντονου προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 44

Περιστατικό 44ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο μετά από διενέργεια δυο εξαγωγών για την ταυτόχρονη επίλυση του συνωστισμού και της αυξημένης οριζόντιας πρόταξης.

Περιστατικό 43

Περιστατικό 43ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Λόγω άρνησης της ασθενούς για ορθογναθική θεραπευτική παρέμβαση, διενέργεια εξαγωγών δυο ενδοδοντικά θεραπευμένων γομφίων στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική στην άνω και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.