Περιστατικό 34

Περιστατικό 34ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 33

Περιστατικό 33ΜετάΠριν Προπροσθετική και μεταπειριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική τμηματική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 30

Περιστατικό 30ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή λόγω έντονης ανεωγμένης δήξης. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 8

Περιστατικό 8ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού που εμφάνιζε αυξημένη οριζόντια πρόταξη και ανεωγμένη δήξη με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο.