Περιστατικό 20

Περιστατικό 20ΜετάΠριν Ορθοδοντική παρέμβαση για την αντιμετώπιση έντνης ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 19

Περιστατικό 19ΜετάΠριν Ορθοδοντική σύγκλειση άνω διαστήματος λόγω προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 18

Περιστατικό 18ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και διενέργεια μιας εξαγωγής στον άνω οδοντικό φραγμό.

Περιστατικό 17

Περιστατικό 17ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης και συνωστισμού άνω γνάθου με ακίνητη γλωσσική συσκευή. Διάνοιξη μεσοδιαστήματος για την προσθετική αποκατάσταση ελλείποντος γομφίου στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 16

Περιστατικό 16ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση άνω κυνόδοντα με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγή ενός προγομφίου λόγω μη επιθυμίας της ασθενούς παρέμβασης στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 14

Περιστατικό 14ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία αντιμετώπισης αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 15

Περιστατικό 15ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και χειλική ακίνητη συσκευή στην κάτω γνάθο για την αντιμετώπιση ανεωγμένης δήξης και αυξημένης οριζόντιας πρόταξης. Διενέργεια εξαγωγών δυο κατεστραμένων γομφίων στην άνω γνάθο και σύγκλειση του μεσοδιαστήματος που προέκυψε.

Περιστατικό 12

Περιστατικό 12ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης λόγω προγναθισμού της κάτω γνάθου και συγγενούς έλλειψης πλαγίου τομέα αμφοτερόπλευρα με ακίνητη γλωσσική συσκευή και εξαγωγή ενός δοντιού στον κάτω οδοντικό φραγμό. Η διόρθωση της ανάστροφης πρόταξης έδωσε την δυνατότητα αισθητικής οδοντιατρικής παρέμβασης μετά το πέρας της ορθοδοντικής διευθέτησης.

Περιστατικό 11

Περιστατικό 11 ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση φραγμών και διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.