Περιστατικό 5

Περιστατικό 5ΜετάΠριν Ορθοδοντική διόρθωση για την αντιμετώπιση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με την μέθοδο Invisalign και κατόπιν εξαγωγής των φρονημιτών της άνω γνάθου.

Περιστατικό 3

Περιστατικό 3 ΜετάΠριν Αντιμετώπιση έντονου συνωστισμού σε ενήλικα για αισθητικούς λόγους με ακίνητη γλωσσική συσκευή και διενέργεια δυο εξαγωγών στην άνω γνάθο.