Περιστατικό 72

Περιστατικό 72ΜετάΠριν Πεταριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού αραιοδοντίας με αισθητική χειλική ακίνητη σσυσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 71

Περιστατικό 71ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτος μέσω γλωσσικής απόκλισης και εμβύθισης των άνω τομέων με ακίνητη χειλική αισθητική συσκευή.

Περιστατικό 70

Περιστατικό 70ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με πρόσθια και μερική οπίσθια σταυροειδή σύγκλειση σε έδαφος προγναθισμού της κάτω γνάθου με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.

Περιστατικό 69

Περιστατικό 69ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση του άνω οδικού φραγμού και με την διενέργεια δυο εξαγωγών και την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.

Περιστατικό 68

Περιστατικό 68ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών σε υφιστάμενη ανεωγμένη δήξη με την διενέργεια δυο εξαγωγών στην κάτω γνάθο και με την βοήθεια χειλικής ακίνητης συσκευής.

Περιστατικό 66

Περιστατικό 66ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 65

Περιστατικό 65ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.

Περιστατικό 64

Περιστατικό 64ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 63

Περιστατικό 63ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητες γλωσσικές συσκευές για την διευθέτηση υφιστάμενου συνωστισμού των φραγμών.