Περιστατικό 205

Περιστατικό 205 ΜετάΠριν Ορθοδοντική θεραπεία διευθέτησης των φραγμών σε υφιστάμενο οπισθογναθισμό της κάτω γνάθου με εμπλοκή προβλημάτων της ΚΦΓΔ (κατά διαστήματα επώδυνη πρόσθια παρεκτόπιση δίσκου με ανάταξη).

Περιστατικό 87

Περιστατικό 87 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με έκτοπο άνω κυνόδοντα και πρόσθια σταυροειδή σύγκλειση σε υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου με ακίνητη χειλική συσκευή. Οι ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία πόνου στην ΚΦΓΔ που παρήλθε μετά την ορθοδοντική θεραπεία.

Περιστατικό 57

Περιστατικό 57 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ και συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή, με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 43

Περιστατικό 43 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Λόγω άρνησης της ασθενούς για ορθογναθική θεραπευτική παρέμβαση, διενέργεια εξαγωγών δυο ενδοδοντικά θεραπευμένων γομφίων στην άνω γνάθο και διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική στην άνω και χειλική συσκευή στην κάτω γνάθο.

Περιστατικό 7

Περιστατικό 7 ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με συμπτωματολογία πόνου ΚΦΓΔ με συγκλεισιακής αιτιολογίας εμπλοκή. Διευθέτηση των φραγμών με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 21

Περιστατικό 21 ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με άνω γλωσσική και κάτω χειλική ακίνητη συσκευή αντίστοιχα και την διενέργεια μιας εξαγωγης στην άνω γνάθο. Η ασθενής παρουσίαζε συμπτωματολογία κρανιογναθικής διαταραχής μικτής αιτιολογίας (αρθρικής των ΚΦΓΔ και επιπλέον μυικής συμπτωματολογίας), η οποία αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με την αλλαγή των συγκλεισιακών δεδομένων. Απαραίτητη η αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά…