Περιστατικό 273

Περιστατικό 273ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιαστάμενης νοητητικής και κινητικής υστέρησης για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων μετά από εξαγωγή των κάτω πρώτων γομφίων με νάρθηκες Invisalign.

Περιστατικό 24

Περιστατικό 24ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών με την μέθοδο Invisalign, με ταυτόχρονη διόρθωση της υφιστάμενης ανάστροφης οριζόντιας πρόταξης και ανεωγμένης δήξης.