Περιστατικό 22

Περιστατικό 22ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των οδοντικών φραγμών με την μέθοδο Invisalign. Αισθητική οδοντιατρική παρέμβαση μετά το πέρας της ορθοδοντικής θεραπείας.

Περιστατικό 5

Περιστατικό 5ΜετάΠριν Ορθοδοντική διόρθωση για την αντιμετώπιση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με την μέθοδο Invisalign και κατόπιν εξαγωγής των φρονημιτών της άνω γνάθου.