Περιστατικό 74

Περιστατικό 74ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων στην άνω γνάθο και την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 73

Περιστατικό 73ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεγάλου μεσοδιαστήματος μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων με υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου. Η πλήρης σύγκλειση του μεσοδιαστήματος ήταν λόγω της οστικής απώλειας της περιοχής για λόγους περιοδοντικής πρόγνωσης μη ενδεδειγμένη.

Περιστατικό 72

Περιστατικό 72ΜετάΠριν Πεταριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού αραιοδοντίας με αισθητική χειλική ακίνητη σσυσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 71

Περιστατικό 71ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτος μέσω γλωσσικής απόκλισης και εμβύθισης των άνω τομέων με ακίνητη χειλική αισθητική συσκευή.

Περιστατικό 58

Περιστατικό 58ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διεθυέτηση των φραγμών και κατόπιν μιας εξαγωγής στην άνω γνάθο με ακίνητη γλωσσική συσκευή και χειλική αισθητική συσκευή στον κάτω φραγμό.

Περιστατικό 49

Περιστατικό 49ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων και εμβύθιση των άνω προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.

Περιστατικό 42

Περιστατικό 42ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων και την διόρθωση της οριζόντιας πρόταξης με τμηματική γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 33

Περιστατικό 33ΜετάΠριν Προπροσθετική και μεταπειριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική τμηματική συσκευή στην κάτω γνάθο.