Περιστατικό 74

Περιστατικό 74 ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων στην άνω γνάθο και την διόρθωση αυξημένης οριζόντιας πρόταξης με ακίνητη γλωσσική συσκευή.

Περιστατικό 73

Περιστατικό 73 ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεγάλου μεσοδιαστήματος μεταξύ των άνω κεντρικών τομέων με υπόβαθρο προγναθισμού της κάτω γνάθου. Η πλήρης σύγκλειση του μεσοδιαστήματος ήταν λόγω της οστικής απώλειας της περιοχής για λόγους περιοδοντικής πρόγνωσης μη ενδεδειγμένη.

Περιστατικό 72

Περιστατικό 72 ΜετάΠριν Πεταριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού αραιοδοντίας με αισθητική χειλική ακίνητη σσυσκευή στην άνω και κάτω γνάθο.

Περιστατικό 71

Περιστατικό 71 ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτος μέσω γλωσσικής απόκλισης και εμβύθισης των άνω τομέων με ακίνητη χειλική αισθητική συσκευή.

Περιστατικό 58

Περιστατικό 58 ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την διεθυέτηση των φραγμών και κατόπιν μιας εξαγωγής στην άνω γνάθο με ακίνητη γλωσσική συσκευή και χειλική αισθητική συσκευή στον κάτω φραγμό.

Περιστατικό 49

Περιστατικό 49 ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση μεσοδιαστημάτων και εμβύθιση των άνω προσθίων οδόντων με τμηματική γλωσσική ακίνητη συσκευή.

Περιστατικό 42

Περιστατικό 42 ΜετάΠριν Μεταπεριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού για την σύγκλειση των μεσοδιαστημάτων και την διόρθωση της οριζόντιας πρόταξης με τμηματική γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 33

Περιστατικό 33 ΜετάΠριν Προπροσθετική και μεταπειριοδοντική ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού με ακίνητη γλωσσική συσκευή στην άνω γνάθο και χειλική τμηματική συσκευή στην κάτω γνάθο.