Περιστατικό 264

Περιστατικό 264ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού διευθέτησης εγκλείστων κυνοδόντων της άνω γνάθου, μετά από χειρουργική τους αποκάλυψη.

Περιστατικό 260

Περιστατικό 260ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενου προγναθισμού της κάτω γνάθου με την διενέργεια εξαγωγής δυο προγομφίων στην κάτω οδοντικό φραγμό.

Περιστατικό 240

Περιστατικό 240ΜετάΠριν Ορθοδοντική διευθέτηση των φραγμών για την αντιμετώπιση συνωστισμού με την διενέργεια εξαγωγής δυο προγομφίων στην άνω γνάθο.

Περιστατικό 173

Περιστατικό 173ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης μεμονομένης πρόσθιας και οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης με διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 172

Περιστατικό 172ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης  σταυροειδούς σύγκλεισης στην περιοχή του δεξιού κυνόδοντα με διευθέτηση του άνω φραγμού για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 171

Περιστατικό 171ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης οπίσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης με διευθέτηση των οδοντικών φραγμών για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 170

Περιστατικό 170ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης πρόσθιας σταυροειδούς σύγκλεισης με διευθέτηση των φραγμών για την διόρθωσή της.

Περιστατικό 169

Περιστατικό 169ΜετάΠριν Ορθοδοντική αντιμετώπιση περιστατικού υφιστάμενης σταυροειδούς σύγκλεισης του κυνόδοντα με διευθέτηση του άνω οδοντικού φραγμού για την διόρθωσή της.